Stavanger | Byutvikling og byggeprosjekter  

Page 3 / 3
  RSS
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Stavanger Bystyre vedtok i møte den 17. juni detaljreguleringen for adressene Lagårdsveien 27-33A i Eiganes og Våland bydel. Prosjeket innebærer byggingen av et kontorkompleks på seks etasjer og opparbeidelsen av ny park mellom den eldre bebyggelsen lengre syd i Lagårdsveien.

Riksantikvaren fremmet tidligere en innsigelse til de foreslåtte volumene i prosjektet. Bygget har deretter blitt bearbeidet etter offentlig ettersyn med reduserte volumer som delvis sikrer siktlinjen fra Sigurdsgate mot Storhaug for å imøtekomme Riksantikvaren. 

Reguleringsbestemmelsene legger svært få begrensninger på utformingen av bygget, så det er mulig at de mer detaljerte illustrasjonene som  ble presentert tidligre i tråden er mer i tråd med det endelige designet. 

Reguleringsplanen ble uttarbeidet av Lund + Slaatto arkitekter og Smedvig eiendom er utbyggeren bak det.

Kunngjøringsannonsen for planvedtaket med relevante dokumenter på Stavanger kommune sin nettside.

Slik området f remstår før utbyggingen.

SvarSitat
Publisert : 15. august 2019 21:09
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et boligprosjekt i Frida Hansens vei 1-3 ved Hillevåg i Stavanger. Prosjektet blir markedsført under navnet Fridas Hage og er, i likhet med gaten den ligger i, navngitt etter kunstneren Frida Hansen som bodde i bygningen som gikk under navnet Køhlerhuset (eller Enkesetet) på naboeiendommen.

Prosjektet vil inneholde 42 nye leiligheter fordelt på to separate lamellbygg. Det vil være næring i første etasje i lamellen ut mot Hillevågsveien. Ifølge den vedlagte tekniske beskrivelsen, så vil fasadene på byggene i hovedsak kles med fliser i naturmateriale.

Utbygger er Bate boligbyggelag.

Prosjektets nettside.

Slik kvartalet fremstår i dag.

SvarSitat
Publisert : 4. september 2019 12:00
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Stavanger Aftenblad kunne i går skrive at Anders Ohm nå har overtatt infill-prosjektet i Pedersgata 9 ved Nytorvet på Storhaug. Prosjektet tilhørte tidligere Base property. I den forbindelse hadde Stavanger Aftenblad og en ny og oppdatert illustrasjon av prosjektet.

Artikkelen i Stavanger Aftenblad.

Pedersgata 9 i dag.

Dette innlegget har blitt redigert for 1 månedsiden av Fredrik
SvarSitat
Publisert : 15. september 2019 22:02
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

De har nå startet å avertere for leiligheter i det tidligere presenterte infill-prosjektet i Klingenberggata 24 og 26 i området Vestre Platå. Prosjektet blir nå markedsført under navent Klinken. I forbindelse med markedsføringen, har vi og noen nye illustrasjoner som viser prosjektet fra en litt annen vinkel.

Jeg synes som nevnt det ser ut som et fint prosjekt.

Illustrasjonene er lånt fra denne annonsen på Finn.no.

SvarSitat
Publisert : 19. september 2019 23:02
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et lite infill-prosjekt som har blitt ferdigstilt i Kongesteinsgata 48 ved  Sven Oftedals plass i Storhaug bydel. Bygget er tegnet av Studio Aase Arkitektur og inneholder en enebolig. Det eldre trehuset ble tilbaført til sin opprinnelige fremtoning som en del av prosjektet. 

Emnet dedikert til prosjektet.

Slik eiendommen fremstod tidligere.

SvarSitat
Publisert : 22. september 2019 23:44
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Stavanger kommune har fått laget noen skisser som viser hvordan byen kan bli seende ut basert på føringene i sentrumsplanen for 2019-2034 som ble vedtatt av Stavanger Bystyre i mars i år. Illustrasjonene viser hovedgrepene som sentrumsplanen baserer seg på, men de viser ikke detaljer som utforming av enkeltbygg og liggnende. Illustrasjonene er laget av Alliance Architecture Studio.

Før og etter på Kjeringholmen:

Før og etter på Kjeringholmen, fra en litt annen vinkel:

Før og etter i Klubbgata:

Før og etter ved kollektivknutepunktet Stavanger stasjon:

Før og etter ved Bekhuskaien til Fiskepiren, den såkalte Margarinlinjen:

Før og etter på Holmen:

Stavanger kommune sin nettside for den nye sentrumsplanen som illustrasjonene er lånt fra.

SvarSitat
Publisert : 25. september 2019 12:58
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Reguleringsplanen for utbyggingen av Støperigata 18 i ved Spilderhaugvigå i Stavanger Øst har nå blitt godkjent av Stavanger kommune. Prosjektet innebærer oppføring av 171 nye boenhenter samt opparbeidelsen av nye park langs elveutløpet ut i bukta. Reguleringsplanen er utarbeidet av A-lab og utbygger er Profier.

Området i dag.

SvarSitat
Publisert : 3. oktober 2019 11:51
Page 3 / 3

Please Logg inn or Register