Varsler
Fjern alle varsler

Stavanger Byutvikling og byggeprosjekter

Side 3 / 6
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Stavanger Bystyre vedtok i møte den 17. juni detaljreguleringen for adressene Lagårdsveien 27-33A i Eiganes og Våland bydel. Prosjeket innebærer byggingen av et kontorkompleks på seks etasjer og opparbeidelsen av ny park mellom den eldre bebyggelsen lengre syd i Lagårdsveien.

Riksantikvaren fremmet tidligere en innsigelse til de foreslåtte volumene i prosjektet. Bygget har deretter blitt bearbeidet etter offentlig ettersyn med reduserte volumer som delvis sikrer siktlinjen fra Sigurdsgate mot Storhaug for å imøtekomme Riksantikvaren. 

Reguleringsbestemmelsene legger svært få begrensninger på utformingen av bygget, så det er mulig at de mer detaljerte illustrasjonene som  ble presentert tidligre i tråden er mer i tråd med det endelige designet. 

Reguleringsplanen ble uttarbeidet av Lund + Slaatto arkitekter og Smedvig eiendom er utbyggeren bak det.

Kunngjøringsannonsen for planvedtaket med relevante dokumenter på Stavanger kommune sin nettside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. august 2019 21:09
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et boligprosjekt i Frida Hansens vei 1-3 ved Hillevåg i Stavanger. Prosjektet blir markedsført under navnet Fridas Hage og er, i likhet med gaten den ligger i, navngitt etter kunstneren Frida Hansen som bodde i bygningen som gikk under navnet Køhlerhuset (eller Enkesetet) på naboeiendommen.

Prosjektet vil inneholde 42 nye leiligheter fordelt på to separate lamellbygg. Det vil være næring i første etasje i lamellen ut mot Hillevågsveien. Ifølge den vedlagte tekniske beskrivelsen, så vil fasadene på byggene i hovedsak kles med fliser i naturmateriale.

Utbygger er Bate boligbyggelag.

Prosjektets nettside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. september 2019 12:00
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Stavanger Aftenblad kunne i går skrive at Anders Ohm nå har overtatt infill-prosjektet i Pedersgata 9 ved Nytorvet på Storhaug. Prosjektet tilhørte tidligere Base property. I den forbindelse hadde Stavanger Aftenblad og en ny og oppdatert illustrasjon av prosjektet.

Artikkelen i Stavanger Aftenblad.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. september 2019 22:02
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

De har nå startet å avertere for leiligheter i det tidligere presenterte infill-prosjektet i Klingenberggata 24 og 26 i området Vestre Platå. Prosjektet blir nå markedsført under navent Klinken. I forbindelse med markedsføringen, har vi og noen nye illustrasjoner som viser prosjektet fra en litt annen vinkel.

Jeg synes som nevnt det ser ut som et fint prosjekt.

Illustrasjonene er lånt fra denne annonsen på Finn.no.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 19. september 2019 23:02
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et lite infill-prosjekt som har blitt ferdigstilt i Kongesteinsgata 48 ved  Sven Oftedals plass i Storhaug bydel. Bygget er tegnet av Studio Aase Arkitektur og inneholder en enebolig. Det eldre trehuset ble tilbaført til sin opprinnelige fremtoning som en del av prosjektet. 

Emnet dedikert til prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. september 2019 23:44
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Stavanger kommune har fått laget noen skisser som viser hvordan byen kan bli seende ut basert på føringene i sentrumsplanen for 2019-2034 som ble vedtatt av Stavanger Bystyre i mars i år. Illustrasjonene viser hovedgrepene som sentrumsplanen baserer seg på, men de viser ikke detaljer som utforming av enkeltbygg og liggnende. Illustrasjonene er laget av Alliance Architecture Studio.

Før og etter på Kjeringholmen:

Før og etter på Kjeringholmen, fra en litt annen vinkel:

Før og etter i Klubbgata:

Før og etter ved kollektivknutepunktet Stavanger stasjon:

Før og etter ved Bekhuskaien til Fiskepiren, den såkalte Margarinlinjen:

Før og etter på Holmen:

Stavanger kommune sin nettside for den nye sentrumsplanen som illustrasjonene er lånt fra.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. september 2019 12:58
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Reguleringsplanen for utbyggingen av Støperigata 18 i ved Spilderhaugvigå i Stavanger Øst har nå blitt godkjent av Stavanger kommune. Prosjektet innebærer oppføring av 171 nye boenhenter samt opparbeidelsen av nye park langs elveutløpet ut i bukta. Reguleringsplanen er utarbeidet av A-lab og utbygger er Profier.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. oktober 2019 11:51
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

SSB har nå publisert sin årlige statistikk over befolkningen og arealet til Norges tettsteder. Ved inngangen til 2019 bodde hele 86% av Norges befolkning i tettsteder.

For tettstedet Stavanger/Sandnes sin del (som inkluderer kommunen Sola i tillegg til Stavanger og Sandnes) så hadde det en befolkning på 225 020. Dette er en 1,0% økning fra samme periode året før. Befolkningstettheten var 2 837, noe som er økning på ca 0,7% fra året før.

SSB sin artikkel om statistikken.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. november 2019 12:14
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er litt mer informasjon om det boligprosjektet som jeg presenterte tidligere som var under regulering i Hillevågsveien 59-63 i bydel Hillevåg.

De to eiendommene er for det meste ubebygget, forutenom et lite trehus, som forutsettes revet. Nybygget er planlagt som en lamellblokk som er lagt langs Hillevågsveien. Blokken er på 5 etasjer som trappes ned mot nabobebyggelsen i sør. Den er tenkt å inneholde 18 boliger og det er og lagt opp til noe næring i byggets førsteetasje. 

I bestemmelsene så står det at hovedmaterialet på fasaden og balkongene skal være tre. Det er videre satt krav om at bygget skal ha innslag av vegetasjon i alle etasjer. Dette var et av punktene jeg var skeptisk til tidligere, så det er godt å se at det har blitt en del av reguleringen. 

Reguleringsforslaget er utarbeidet av arkitekt- og ingeniørfirmaet Kraftværk AS. TPG AS og TOMO Investering er utbyggerne bak prosjektet. Reguleringsforslaget ble vedtatt av bystyret i Stavanger den 30. september.

Kunngjøringsannonsen av vedtaket på Stavanger kommune sin nettside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. november 2019 14:44
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en illustrasjon av det nye Campus Kampen-bygget for VID vitenskapelige høgskole i Stavanger. Prosjektet er et resultat av VID sitt ønske om å samlokaliserer sine to studiesteder i Rogaland til det etablerte skoleområdet på Kampen i Stavanger. Den nye skolen vil bli på til sammen 7.500 kvadratmeter, fordelt på et toetasjes nybygg og en rehabilitering av den eksisterende bygningsmassen. 

Prosjektet er tegnet av Spinn arkitekter, og de sier på sin Facebook-side at de forventer å sende inn rammesøknad for prosjektet rett over jul.

Bygg.no sin artikkel om nyheten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. desember 2019 13:40
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et par bilder av det nye kjøpesenteret Herbarium i Lars Hertervigs gate 6 i Stavanger sentrum. Det er en del av Rådhuskvartalet og ligger i det som blir referert til som Stavangers CBD (Central Business District). Senteret åpnet dørene for publikum den 31. oktober i fjor, men det gjenstod da enda litt mindre avsluttende arbeider som har blitt gjort ferdig i perioden siden.

Det nye senteret er på 7 etasjer og inneholder 10.000 kvadratmeter med handel og 7.500 kvadratmeter med kontorarealer. Bygget ble tegnet av Snøhetta og utbyggeren bak prosjektet var Øgreid Eiendom.

Forumtråden for det ferdige bygget.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. januar 2020 20:52
Waluigi
(@waluigi)
Ny bruker
Publisert av: @fredrik

SSB har nå publisert sin årlige statistikk over befolkningen og arealet til Norges tettsteder. Ved inngangen til 2019 bodde hele 86% av Norges befolkning i tettsteder.

For tettstedet Stavanger/Sandnes sin del (som inkluderer kommunen Sola i tillegg til Stavanger og Sandnes) så hadde det en befolkning på 131 743. Dette er en 1,0% økning fra samme periode året før. Befolkningstettheten var 2 837, noe som er økning på ca 0,7% fra året før.

SSB sin artikkel om statistikken.

Her har du oppgitt tettstedstallene kun for Stavanger kommune, kan det se ut som. (Stavanger kommunes totale befolkning i 2019 var 134 339)

For tettstedet Stavanger/Sandnes var innbyggertallet 225 020.

 

 

SvarSitat
Publisert : 16. januar 2020 13:46
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@waluigi

Hei. Du har ved nærmere ettersyn helt rett, men jeg er litt usikker på hvor jeg har fått tallet jeg skrev fra. Befolkningstettheten ser imidlertid å være korrekt for hele tettstedet. Jeg endrer det nå. 

For øvrig: Velkommen til forumet. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 16. januar 2020 17:10
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et nytt boligprosjekt som er under utvikling på Våland i Stavanger. 

Prosjektet består av et bygg på 3-4 etasjer og som er tenkt å inneholde 7 såkalte byhus, noe som innebærer at hver bolig får sin egen separate inngang på bakkeplan. Nybygget vil bli oppført i tre. Det er planlagt bygget på naboeiendommen til St.Petri Menighetshus ved Rektor Steens Plass, der hvor Wang toppidrett tidligere holdt til.

Jeg er usikker på hvem som er arkitekten bak prosjektet,  men utbygger er i hvert fall Bate boligbyggelag. 

Bate sin side for prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. februar 2020 22:08
haughom
(@haughom)
Ny bruker

Det skjer utrolig mye kult i sentrum - takk for at du deler info Fredrik! 😎 

SvarSitat
Publisert : 21. februar 2020 12:19
Fredrik gitt lik
Side 3 / 6