Varsler
Fjern alle varsler

Stavanger Byutvikling og byggeprosjekter

Side 4 / 6
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@haughom Hei og velkommen til forumet. Takk. Ja, jeg prøver å holde tråden oppdatert. 🙂 

 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. februar 2020 14:39
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et leilighetshotell som er under regulering i Randabergveien 5 like ved Sollhaugen park på Kampen. Det står i dag et slitent industribygg på eiendommen, som ønskes erstattet med et nybygg på fire etasjer. Prosjektet er for tiden under regulering. Det er tegnet av Plank arkitekter og utbygger er Tommy Haga Holding.

Artikkel i Stavanger Aftenblad angående planene.

Nettsiden til Tommy Haga Holding hvor illustrasjonen ble funnet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. februar 2020 14:59
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg kom over noen bilder av kontorbygget DSF Front som er under oppføring i Stavanger sentrum. Kontorbygget har adresse Børehaugen 1 og blir bygget helt ytterst på Skansen, på det som tidligere var en parkeringsplass. Bygget vil ha et areal på til sammen 3.500 kvadratmeter. Det er tegnet av Link arkitektur og det har blitt gitt en utforming inspirert av de tradisjonelle sjøhusene i området. 

Bildene er ikke helt ferske: Nærbildene er helt fra desember i fjor mens dronebildet ble publisert i januar i år. Jeg har imidlertid vært svært dårlig på å publisere oppdateringer fra prosjektet, så jeg tenkte det kunne være interessant å se hvordan det blir likevel. Ifølge planen skulle prosjektet være ferdigstilt til årsskiftet, men basert på dronebildet så ser arbeidene ut til å ha blitt forsinket. 

Jeg synes resultatet så langt ser svært bra ut. Jeg liker veldig godt tegl-typen man har brukt og gjennomføringen gir et kvalitetsinntrykk.

Bildene ble funnet på nettstedet til firmaet Mur Direkte.

Dronebildet ble funnet på prosjektets facebook-side.

En illustrasjon av slik det er tenkt å bli når det står ferdig:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 27. februar 2020 13:18
Arild gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Stavanger Bystyre har nå vedtatt reguleringsplanen for Jernalderveien 40 i bydel Madla.  Planområdet er på rundt 7,7 dekar og grenser mot Madlavoll skole i sør. Det ligger en liten Coop Prix nærbutikk på eiendommen i dag. Området rundt preges ellers av frittliggende blokkbebyggelse. 

Reguleringsplanen legger opp til å rive dagens nærbutikk og erstatte den med et nytt lokalsenter med boliger, butikk og et offentlig torg. I tillegg vil Jernalderveien bli lagt om og gitt en mer urban utforming. Den nye bebyggelsen er delt inn i tre bygg på tre til fire etasjer, som er plassert over to felles baser. I basene er det planlagt næringsarealer og byggene over er forbeholdt boliger. Reguleringen åpner for 39 boliger og 1 500 kvadratmeter med næring  innenfor planområdet. 

Reguleringsplanen ble utarbeidet av Eder Biesel arkitekter på vegne av utbygger K2 bolig.

Kunngjøringen av vedtaket på Stavanger kommune sin nettside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. mars 2020 16:59
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planene for reguleringen av Randabergveien 24 på Byhaugen i Tasta bydel. Eiendommen, som ligger nord-vest for Stavanger sentrum, er i dag bebygget med to eneboliger og en dagligvarebutikk.

Det ønskes å erstatte dagens bebyggelse med tre boligblokker plassert over en felles base. Blokkene er tegnet med en blanding av skråstilte og flate tak og med varierende høyder fra 3 til 5 etasjer over basen. Dagligvarebutikken har tenkt til å fortsette driften i basen, mens de tre blokkene er planlagt med 40 boliger seg imellom. 

Det er igjen K2 bolig som står bak prosjektet, men i dette tilfellet er det Brandsberg-Dahls Arkitekter som har blitt engasjert til å utarbeider reguleringsforslaget. 

Den videre saksgangen kan følges her på nettsiden til Stavanger kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. mars 2020 21:35
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planene for Nedre Strandgate 40 og 44. Planene er utarbeidet av arkitektkontoret Stav. Adressene ligger rett nedenfor Gamle Stavanger, i et område som preges av eldre industribygninger som står igjen fra hermetikkfabrikken Stavanger Preserving. Nedre Strandgate 40 og 44 er i seg selv ubebygde og brukes kun til parkering i dag.

Prosjektet består av to bygg som er plassert på hver side den gamle fabrikkbygningen i Nedre Strandgate 42. Byggene er utformet med fire etasjer og saltak, som ifølge arkitektene er gjort i et forsøk på å tilpasse det til nabobebyggelsen. Fasadene er tenkt utført med lys hvit puss. Husene inneholder til sammen 23 leiligheter i tillegg til en næringsdel i første etasje. 

Planene har vært svært kontroversielt lokalt i Stavanger. Kommunen ga først rammetillatelse for prosjektet i april i 2017, noe som de mottok 23 klager på. Klagene gikk på den utnyttelsen og utformingen av nybyggene. Klagene ble behandlet av kommunalstyret for byutvikling i februar i 2018, som valgte å ta klagene til følge. 

Kommunalstyret sitt vedtaket ble så anket inn til formannskapet. De valgte å sende saken i retur til administrasjonen, med vedtak om at det skulle avholdes dialogmøte med utbygger med forsøk på å løse konflikten. Det ble deretter avholdt dialogmøter, uten at man kom til en enighet. Saken ble så sendt tilbake til formannskapet for ny behandling. Formannskapet behandlet saken på nytt i går. De valgte nå å ikke ta klagene til følge og har nå sendt det hele over til Fylkesmannen for endelig vedtak.

Saksmappen på nettsiden til Stavanger kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. april 2020 18:40
Waluigi gitt lik
Waluigi
(@waluigi)
Ny bruker

Consulens Brygge, Stavanger

Consulens Brygge skal oppføres i fjordkanten, ved innseilingen til Hillevågsvannet og med områdets beste fjordutsikt. Første byggetrinn er bygg CB4, som får 39 leiligheter fra 57 til 204 m². Prosjektet blir BREEAM-sertifisert i henhold til Europas ledende miljøsertifisering av bygninger.

 

 

 

 

Området i dag: https://goo.gl/maps/yhhJwJ6i193yrnTx9

Kilde: https://consulensbrygge.no/

SvarSitat
Publisert : 3. april 2020 13:19
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@waluigi Innlegget ditt er nå godkjent (jeg skrudde på den funksjonen ettersom det har vært en del tifeller av spam i det siste), men jeg tror du må legge ut bildene på nytt. Jeg vet ikke hvorfor, men det kan se ut som om linkene ble fjernet når innlegget lå til godkjenning.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. april 2020 14:02
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen oppdaterte illustrasjoner av kontorbygget som er planlagt i Tanke Svilands gate 32-36 på Kampen, som ligger der der Tanke Svilands gate møter Christen Tranes gate. 

Hjørnet er bebygd med en eldre murbygning fra 1916 hvor Rydberg mekaniske verksted tidligere holdt. Bygget er planlagt bevart og rehabilitert som en del av prosjektet. Det ønskes i tillegg å føre opp to nye volumer plassert mot hver sin gate på hver siden side av murbygningen. Hele bygningsmassen vil så bli sammenkoblet gjennom et felles atrium.

Reguleringsplanen ble vedtatt i 2018 og rammetillatelse ble innvilget i 2019. Prosjektet er tegnet av Asplan Viak.

Illustrasjonene ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. april 2020 19:10
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder av det nå ferdigstilte Eilert Smith Hotel-prosjektet. Hotellet ligger i Nordbøgata 8 på Skansen/Holmen i Stavanger sentrum. 

Prosjektet består av en rehabilitering og påbygging av et funksjonalistisk bygg som ble oppført rundt 1937 i pusset betong. Bygget var sannsynligvis opprinnelig brukt som lager, men det har i nyere tid vært brukt til nærings- og kontorformål. Opprinnelig var bygget på fire etasjer, men det ble bygget på med to tilbaketrukne etasjer i forbindelse med konverteringen til hotell. Rehabiliteringen og påbygget er tegnet av Trodahl Arkitekter. Hotellet åpnet dørene i fjor. Prosjektet ble utviklet av Nordbø Eiendom.

Jeg synes det endelig resultatet er over all forventning. Det har en skikkelig kvalitetsfølelse samtidig som det tar vare på og komplimenterer byggets opprinnelige form. Dette er slik man gjør en ombygging! 

Forumtråden dedikert til det ferdige prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 18. april 2020 14:25
Waluigi gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er det planlagte kontorbygget Energihuset. Prosjektet vil bli en del av Innovasjonspark Stavanger-området, som ligger like ved universitet og det nye universitetssykehuset. Energihuset planlegges bygget på en langstrakt tomt som ligger mellom Måltidets Hus og Arkivenes Hus.

Bygget er tenkt å romme 600 arbeidsplasser vil ha seks etasjer i øst, men trappes ned til tre etasjer mot vest. Intensjonen er at prosjektet skal ha høy fokus på miljø og energibesparelser. Det er ønsket at bygget skal få sertifisering som BREEAM-NOR Outstanding og WELL Platinum. Dette skal oppnås med bruk av atrium som skal slippe inn lys og luft, bruk av grønne vegger for å regulere klimaet og bruk av tre som materialer både ute og inne. 

Energihuset er tegnet av Helen & Hard arkitekter. Utbygger er Smedvid eiendom. Prosjektet fikk innvilget rammetillatelse fra kommunen i desember i fjor.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. april 2020 23:07
Waluigi
(@waluigi)
Ny bruker

Nytt høyhus i Løkkeveien under planlegging. 

 

Camar Eiendom og K2 Stavanger ønsker å bygge et 15 etasjers høyhus ved St. Olavs kvartalet. Bygget vil være på om lag 7500 kvadratmeter.

Arkitektene bak prosjektet er Brandsberg Dahl Arkitekter.

 

 

 

 

Området slik det ser ut i dag: 

 

 

SvarSitat
Publisert : 22. april 2020 15:35
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@waluigi Jeg er litt usikker på hvordan fasaden vil bli (er det glass eller tre som er brukt i illustrasjonene?), men jeg synes det ellers virker som et spennende forslag. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. april 2020 17:32
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en oppdatering fra byggingen av det nye Norsk Grafisk museum som er under bygging i Gamle Stavanger. Det nye museumsbygget bygges i hagen til Hermetikkmuseet. Prosjektet er tegnet av Eder Biesel Arkitekter

Oppdateringen av tatt fra byggekameraet som er satt opp for prosjektet. Betongelementene for det som skal bli første etasje ser ut til å være på plas, men tar jeg ikke feil så gjenstår det enda to etasjer over det igjen. 

Byggekameraet kan følges her.

En illustrasjon av slik det er tenkt å bli:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. mai 2020 12:26
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planene for rehabiliteringen av det gamle Nav-bygget som ligger i Sverdrups gate på Bjergsted. Prosjektet er kalt Innoasis og tanken bak det er å skape det som blir beskrevet som en møteplass for gründere, leverandører, akademia og kunder. Dagens bygg er kledd med grå fasadeplater, men det vil etter rehabiliteringen ha en fasade med store vindusflater, bruk av tre og utstrakt bruk av klatreplanter.

Rehabiliteringen er tegnet av Helen & Hard. Utbygger er Smedvig Eiendom. 

Mer informasjon om prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. mai 2020 16:57
Side 4 / 6