Varsler
Fjern alle varsler

Stavanger Byutvikling og byggeprosjekter

Side 5 / 6
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en oppdatert illustrasjon av prosjektet i Pedersgata 9 ved Nytorvet. Prosjektet består av et nybygg på fire etasjer og en rehabilitering av den eldre bygningsmasse på hjørnet mot Langgata (det såkalte Peders-hjørnet). Prosjektet inneholder 17 leiligheter og 250 kvadratmeter med næringsarealer. Det skal etter planen stå ferdig til månedsskiftet august/september neste år. Prosjektet er tegnet av Austigard arkitekter.

Sammenlignet med tidligere illustrasjoner, så har det nå blitt lagt til mer variert fargebruk på fasadene på nybygget. 

Arbeidene med prosjektet er allerede i gang. Det ble sendt inn et bilde av byggeplassen til saksmappen i mai i år. Der kan vi se at de har allerede revet det tidligere bygget på eiendommen. Jeg er dog usikker på hva som har skjedd siden det.

Illustrasjonen ble funnet i denne artikkelen på nettstedet e24.

Bildet fra byggeplassen:

Bildet ble funnet her i saksmappen til prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. juni 2020 14:37
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder av det nå ferdigstilte kontorbygget DSD Front. Kontorbygget er bygget på det som tidligere var en parkeringsplass ytterst på Holmen i Stavanger sentrum. Bygget har et samlet areal på 3.000 kvadratmeter og det er tegnet av Link arkitektur. De ga bygget en utforming inspirert av Stavangers tradisjonelle sjøhusbebyggelsen. Bygget er utformet som en rad med fem sjøhus-aktige volum plassert ut mot sjøen. Volumene har fått fasader med en kombinasjon av rikelige glassflater og en kledning av moderne skjermtegl. 

Bygget ble ferdigstilt i januar i år. Utbyggeren bak prosjektet var firmaet Herfo Finans.

Jeg synes dette ble et fint bygg. Arkitekturen er interessant og utførelsen og materialene gir en følelse av kvalitet. Det eneste jeg savner er en mer aktiv første etase. Dette er tross alt midt i sentrum av Stavanger, så da skulle jeg ønske bygget i større grad bidro til aktivisere gatene rundt.

Forumtråden dedikert til det ferdige bygget.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. juni 2020 20:38
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er forslaget for reguleringen av det som er kjent som felt NB2 og N3 innenfor utbyggingsområdet Jåttåvågen i Hinna bydel. Feltene ligger nord for Jåttåvågveien og rett ved Jåttåvågen stasjon. Den sørlige halvdelen av planområdet er allerede bebygd med et kontorbygg av nyere dato. Dette er hvor Aker BP holder til i dag og bakgrunnen for planforslaget er at de trenger større arealer.

Reguleringsforslaget åpner for byggingen av en ny bygningsmasse nord for dagens bygg. Den nye bygningsmassen er plassert slik at de sammen danner et helhetlig kvartal med et atrium i midten. Den nye delen er planlagt å ha fasader utført med glass, metall og tre som hovedmaterialer. Kvartalet vil få en samlet utnyttelse på 353% når det står ferdig. 

Planene er utarbeidet av Sweco i samarbeid med Eder Biesel Arkitekter. Planforslaget har nå blitt lagt ut til offentlig ettersyn med frist satt til den 15. august for å komme med eventuelle merknader.

Kunngjøringsannonsen for offentlig ettersyn finnes her på nettsiden til Stavanger kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 30. juni 2020 11:24
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et lite infill-prosjekt med 3 såkalte townhouse i Saudagata 5 ved Stavanger sentrum. Prosjektet vil erstatte et garasjeanlegg som står på eiendommen i dag. Husene vil tre etasje mot gaten og to etasjer mot bakgården. De vil få fasader kledd i treverk. 

Utbygger er firmaet M2 tomteutvikling. Husene er av typen ferdighus levert av Systemhus.

Illustrasjonene er lånt fra denne boligannonsen hos Notar.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 7. juli 2020 20:24
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder fra byggingen av rekkehusene/townhousene i Trekantkvartalet på Storhaug. Prosjektet består av åtte nye rekkehus og én frittstående enebolig. Det er tegnet av MAD arkitekter og det blir utviklet i et samarbeid mellom 2 bolig og Dkar eiendom. 

Bildene er lånt fra en annonse på Finn. Råbygget ser ut til å være ferdig på de husene som vender mot nordvest, mens det gjenstår ennå en del arbeid på de andre byggene. 

Bildene er lånt fra denne annonsen.

En illustrasjon av kvartalet er tenkt å bli når det står ferdig:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 19. august 2020 17:18
haughom
(@haughom)
Ny bruker

Borgenkvartalet i Stavanger Øst. 

Mad arkitekter har levert inn detaljreguleringsplan for Borgenkvartalet.

"Det er utarbeidet et forslag til fortetting av Borgenkvartalet i Stavanger Øst. De nye byggene er delt inn i tre volumer og tilpasses området rundt i skala, byggehøyde og materialitet. Utformingen gir mer liv til Kvitsøygata og bidrar til varierte møteplasser. Det legges til rette for næring med åpne og utadvendte fasader mot Kvitsøygata og Ryfylkegata. Fra andre etasje og opp er det tilrettelagt for varierte arbeidsplasser, co-working og fellesfasiliteter."

 


Jeg visste jeg hadde sett vinduene før - og det er fra denne posten for en god stund tilbake:

https://www.linkedin.com/posts/mad-as_madarkitekter-architecture-architect-activity-6594962814635520000-mIom


SvarSitat
Publisert : 28. august 2020 11:24
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette ser virkelig flott ut. Jeg tror det vil bli en stor oppgradering for Stavanger Øst. 😀 

Jeg synes prosjektet er såpass stort at det egentlig fortjener en egen tråd, så jeg vil lage en i løpet av helgen (så sant ikke noen andre kommer meg i forkjøpet). 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 28. august 2020 11:41
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planforslaget for reguleringen av Harald Hårfagres gate 15. Eiendommen ligger ved Kjelvene Skatepark i Storhaug bydel. Eiendommen er i dag bebygget med et tidligere industribygg og to eldre trehus. 

Planforslaget legger opp til å rive det meste av dagens bebyggelse, foruten om en del av industribygget som er kjent som tårnhuset, og erstatte det med et nytt hotell- og næringsbygg. Nybygget vil ha et samlet areal på 9500 kvadratmeter hvorav inntil 9100 av kvadratmeterne dem vil bli brukt til hotelldrift. Dette skal gjøre muliggjøre et hotell på 230 rom og vil gi området en utnyttelse på 339%. 

Nybygget er utformet som to bykvartaler lagt på hver sin side av en offentlig passasje. Kvartalene er oppdelt med hjelp av ulike fasadeuttrykk og høyder. Den laveste delen av prosjektet er lagt mot dagens trehusbebyggelse i Spilderhauggata og er på 4 etasjer, mens den høyeste delen er lagt mot skateparken og har 6 etasjer. . 

Planforslaget er utarbeidet av Prosjektil Areal og Holon Arkitektur har tegnet byggene. Forslagsstiller er SVG1 AS.

Jeg synes prosjektet ser litt rotete ut fra avstand (slik som i tredje illustrasjon).

Prosjektets saksmappe på Stavanger kommune sin nettside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 30. august 2020 17:08
haughom
(@haughom)
Ny bruker
Publisert av: @fredrik

Her er planforslaget for reguleringen av Harald Hårfagres gate 15. Eiendommen ligger ved Kjelvene Skatepark i Storhaug bydel. Eiendommen er i dag bebygget med et tidligere industribygg og to eldre trehus. 

Planforslaget legger opp til å rive det meste av dagens bebyggelse, foruten om en del av industribygget som er kjent som tårnhuset, og erstatte det med et nytt hotell- og næringsbygg. Nybygget vil ha et samlet areal på 9500 kvadratmeter hvorav inntil 9100 av kvadratmeterne dem vil bli brukt til hotelldrift. Dette skal gjøre muliggjøre et hotell på 230 rom og vil gi området en utnyttelse på 339%. 

Nybygget er utformet som to bykvartaler lagt på hver sin side av en offentlig passasje. Kvartalene er oppdelt med hjelp av ulike fasadeuttrykk og høyder. Den laveste delen av prosjektet er lagt mot dagens trehusbebyggelse i Spilderhauggata og er på 4 etasjer, mens den høyeste delen er lagt mot skateparken og har 6 etasjer. . 

Planforslaget er utarbeidet av Prosjektil Areal og Holon Arkitektur har tegnet byggene. Forslagsstiller er SVG1 AS.

Jeg synes prosjektet ser litt rotete ut fra avstand (slik som i tredje illustrasjon).

 

 

 

 

 

 

Prosjektets saksmappe på Stavanger kommune sin nettside.

Problemet her er at planleggingen av å opparbeide hele dette området (ghetto-aktig strøk hvor alt er falleferdig, grått og trist) er at det er vanskelig å bygge noe som passer inn. Jeg er helt enig meg deg at dette ser rotete ut. Men jeg vil gjerne inkludere dagens standard på bebyggelsen med utklipp.

Jeg syns for øvrig de høye leilighets-byggene over veien ser helt forferdelige ut og det er ikke tatt hensyn i at de ulike byggene skal passe sammen som et nabolag. Jeg liker at illustrasjonene viser bygg som følger terrenget - og at det ikke er bygget jevn høyde langs alle byggene.

Skjermbilde

Skjermbilde2

 

Baksiden mot hovedvei:

Skjermbilde3

 

Sett fra hovedvei:

Skjermbilde4

 

Hadde BI Stavanger enda vært rett over gata hadde jeg skjønt at leilighetene kunne vært noe interessante og fylt opp av studenter slik som Verven/Badedammen var før. Ser ikke helt hvordan noen har "ønske" om å kjøpe noe slik det ser ut nå. Men det er kanskje bare min mening. Å investere i dette nabolaget er hvert fall uaktuelt, uansett hvor kult jeg syns eksempelvis Tou/Storhaug Øst ellers kommer til å bli.

SvarSitat
Publisert : 31. august 2020 10:34
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@haughom Ja, jeg virket kanskje i overkant negativ, men jeg er enig i at prosjektet tross alt vil medføre et løft for området. Jeg er og enig i at de leilighetsbyggene over gaten er ganske ille - ikke bare er de ganske gråe og stygge, men de har en helt forferdelig utformet første etasje. Ikke akkurat aktive fasader her! 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 31. august 2020 17:09
haughom
(@haughom)
Ny bruker

Forusbeen 35 er et kombinert bolig- og næringsprosjektsentralt på Forus. Det er det gamle hovedkontoret til BP (British Petroleum), og senere Telenor som nå gjennomgår en total omregulering til kombinert bolig- og næringsformål.

I alt skal det bygges omtrent 250 nye boliger i form av rekkehus og leiligheter og et eget næringsbygg. Næringsbygget vil bestå av publikumsrettet virksomhet i 1. etasje, som dagligvare og kafé, med kontorer oppover i etasjene. Montessoriskolen i Stavanger ønsker også å etablere seg her, og vil få splitter nye lokaler i nærheten av næringsbygget.

I utviklingen vil det legges vekt på en grønn og miljømessig profil. Vi ønsker å skape fellesområder som kan benyttes av beboerne og som skaper et godt boområde. Vi ser på muligheter for å etablere felles frukt- og grønnsakhage, drivhus, snekkerbod, bibliotek og festlokale til arrangementer og andre delingsordninger.

 

ARKITEKT:

Eder Biesel Arkitekter

 

En annen illustrasjon som viser planene for området.

Syns personlig at byggene ser relativt grusomme ut - spesielt bygget helt til venstre med store tall som "pryder" forsiden mot hovedvei. Illustrasjonen øverst ser betydelig mer fristende ut. Blir spennende å følge planene videre.

SvarSitat
Publisert : 22. september 2020 14:46
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@haughom Ja, jeg er enig i at det ikke så spesielt fint ut på illustrasjonen der. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. september 2020 15:37
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et lite infill- og rehabliteringsprosjekt i Stiftelsesgata 7 i Stavanger sentrum. Illustrasjonene og informasjonen om prosjektet er tatt fra en annonse for salget av eiendommen, som gjennomføringen og den endelige utformingen er avhengig av den eventuelle nye eieren. 

Eiendommen er i dag bebygget med to eldre trehus fra 1881. Disse trehusene har gjennomgått omfattende endringer i løpet av årene og fremstår i dag som ganske slitne og forsømte. Prosjektet går ut på å restaurere de gamle trehusene tilbake sine opprinnelige fremtoninger og å bygge et mindre infill-bygg på fire etasjer langs Stiftelsesgata. Prosjektet inneholder et leilighetshotell med 5 leiligheter og næringsarealer i de nederste etasjene. 

Planene er godkjent av kommunen, men som sagt så er eiendommen lagt ut for salg nå, så det er vanskelig å si noe om den videre fremdriften.

Annonsen hos Eie Eiendomsmegling.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. september 2020 20:18
Waluigi
(@waluigi)
Ny bruker

Lundgaard & Tranberg Arkitekter vinner Bjergsted Havnefront, Stavanger

Lundgaard & Tranberg vant arkitektkonkurransen om å utvikle havneområdet i Bjergstad i Stavanger sentrum. Prosjektet inneholder forslag til nye byrom, en ny havn, og et hotell- og kontorbygg.

Utvikler er Base Property.

 

 

 

 

 

 

Kilde: https://www.ltarkitekter.dk/nyheder-da-0/2020/9/29/y33mmkyfehla43n4jht3fwhz8mn9om

SvarSitat
Publisert : 1. oktober 2020 15:24
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@waluigi Jeg synes det ser absolutt fantastisk ut. Utrolig flott arkitektur! 

For øvrig så flyttet jeg innlegget ditt om Mitt Hillevåg til den egne tråden for prosjektet

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. oktober 2020 16:19
Side 5 / 6