Varsler
Fjern alle varsler

Stavanger | Byutvikling og byggeprosjekter  

Side 6 / 6
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen oppdaterte illustrasjoner av planene for reguleringen av Løkkeveien 65-71. Eiendommene dekker et helt kvartal og ligger rett over gaten for Bethel kirke. Kvartalet har i dag en blandet bebyggelse i  hovedsak bestående av eldre trehus, men med enkelte mer moderne bygg stående innimellom. 

De tidligere planene bestod av et leilighetsbygg på seks etasjer og med 45 boliger. Høydene brøt med bestemmelsene i den gjeldende kommunedelplanen for området og fylkeskommune valgte derfor å legge inn en innsigelse til prosjektet. De oppdaterte illustrasjonen er et forsøk på å imøtekomme disse bemerkningene. Høydene har blitt redusert til tre etasjer mot Løkkeveien og fire fulle etasjer pluss to bak et saltak mot Olav Kyrres gate. 

Prosjektet tegnes av Brandsberg-Dahls arkitektkontor. Utbygger er Ineo Eiendom.

Jeg foretrakk arkitekturen på det første forslaget.

Den videre saksgangen kan følges her i saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. oktober 2020 23:37
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en oppdatert illustrasjon av prosjektet som er planlagt bygget i Storgaten 30 (rett over veien for Arkeologisk museum) på Våland. Prosjektet markedsføres under navnet Rosenkrantz og vil inneholde ni såkalte byboliger som går over to etasjer, samt et næringsareal i første etasje som skal inneholde en Coop Prix nærbutikk. 

Sammenlignet med det tidligere illustrasjonene, så ser det ut som om prosjektet nå har blitt redusert i høyden med én til to etasjer. Samtidig har det blitt oppdelt i enda flere volumer/enkeltbygg som er satt enda tettere mot hverandre. 

Prosjektet er tegnet av Brandsberg Dahl arkitektkontor og det blir utviklet i et samarbeid mellom K2 Bolig, Coop Norge Eiendom og Coop Økonom.

Jeg synes det ser ut som et veldig fint prosjekt som passer godt inn i området.

Illustrasjonen ble funnet her på prosjektets hjemmeside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. november 2020 11:13
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planene for utviklingen av det såkalte Sverdrupkvartalet, som er navn som er gitt til området som ligger mellom Sverdrups gate og Tanke Svilands gate på Bjergsted. Området er i dag et ubebygd hull etter at den tidligere bebyggelsen ble revet rundt 2014. 

Planene inneholder 100 nye boliger og nesten 12 000 kvadratmeter med næringsarealer. Prosjektet er utformet med en fasaderekke på åtte etasjer mot Sverdrups gate og et “podium” på to etasjer mot Tanke Svilands gate. Mellom de to er planlagt anlagt det som blir beskrevet som en intim handlegate, et grep som ifølge utbygger er inspirert av tradisjonelle bymiljøer og andre transformasjonsprosjekter i Norge (uten at det blir spesifisert hvilke). I kvartalets endepunkt mot sør er det planlagt et nytt kontorbygg med syv etasjer og takterrasser.

Planene er laget av Lpo arkitekter og det blir utviklet i samarbeid mellom Aton og Base Bolig.

Jeg er ikke så veldig imponert over arkitekturen her. Jeg synes det ser ganske billig og anonymt ut. Jeg er og skeptisk til ideen med podiet ut mot Tanke Svilands gate; Jeg mener det hadde vært bedre med en mer tradisjonell fasaderekke mot gaten der.

Illustrasjonene ble funnet her på nettsiden til Base Bolig.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. desember 2020 13:53
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en ny oppdatering fra byggingen av Trekantkvartalet på Storhaug. Prosjektet, som er tegnet av Mad arkitekter, består av åtte rekkehus og én enebolig. Utbyggerne nak det er Dkar eiendom og K2 bolig.

Kvartalet ser nå ut til å nærme seg ferdigstillelse.

Bildene ble funnet på nettsiden til K2 bolig.

En illustrasjon av prosjektet:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. januar 2021 19:32
Mikael
(@mikael)
Eminent Member

Dette så veldig bra ut! Fin lokaltilpasset fortetting 🙂

SvarSitat
Publisert : 11. januar 2021 13:37
Side 6 / 6