Varsler
Fjern alle varsler

Stavanger Områdeutvikling | Jåttåvågen 2

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg tenkte det var på tide å lage en egen tråd til den planlagte utbyggingen av Jåttåvågen 2 i Hinna bydel. Som navnet gir en pekepinn på, så representer prosjektet andre del av Jåttåvågen-utbyggingen. Planområdet er på rundt ca. 470 dekar (inklusiv områder i sjøen). Det ligger rett nord for Jåttåvågen 1 og det vil bli betjent av den nye bussveien mellom Stavanger og Sandnes. Området brukes dag til diverse industrivirksomheter.

Innenfor området står det som er kjent som skråtårnet eller det skjeve tårnet i Jåttåvågen. Dette er en betongkonstruksjon som ble bygget i 1984 av noen lokale selskaper for å bevise at de var i stand til støpe skrå med forskjellig diameter og veggtykkelse, noe som var nødvendig for å bygge Troll A-plattformen. Det skjeve tårnet er regulert til bevaring og vil bevares i utbyggingen. 

Prosjektet inneholder blandede funksjoner som bolig, forretning, offentlig eller privat tjenesteyting, kontorarealer, hotelldrift og lignende. Næringsarelaene og utadrettet virksomhet er konsentrert rundt det fremtidige busstoppet i den sørlige halvdelen av planområdet. Bebyggelsen ellers består av åpne og halvåpne kvartaler med boliger dandert i et irregulært mønster. 

Det er planlagt et grøntdrag som krysser planområdet på tver. Grøntdraget vil koble seg på de etablerte grøntarealene i Jåttåvågen 1 og snirkler seg forbi bebyggelsen i prosjektet i en S-formasjon fra syd til nord. I tillegg er det planlagt større grøntområder langs sjøen og det vil bli etablert en sammenhengende kyststi gjennom området. 

Jåttåvågen 2 blir utviklet i et samarbeid mellom Jåttåvågen Entra, Camar Eiendom, OBOS og Stavanger kommune sitt eget eiendomsselskap Stavanger utvikling.

Høyder:

Landskapsplan:

Sitat
Topic starter Publisert : 22. oktober 2020 17:11
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Stavanger Aftenblad skrev tidligere denne måneden at planene for første byggetrinn nå var klare. Byggetrinnet vil bestå av området som er markert med “kanalen” på oversiktskartet i forrige innlegg, og det ligger mellom skråtårnet og sjøen. Byggetrinnet vil inneholde 230 boliger og 5.000 kvdratmeter med næringsareal. Byggestart er planlagt å være i 2022. Prosjektet er tegnet av Brandsberg Dahl Arkitekter.

Noen oppdaterte illustrasjoner:

Artikkel i Stavanger Aftenblad.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. oktober 2020 22:31
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen illustrasjoner av Dyrvik arkitekter og Mad arkitekter sine bidrag i parallelloppdraget for utformingen av det første byggetrinnet. Begge bidragene ble valgt bort til fordel for prosjektet som ble presentert i innlegget over. 

Jeg synes det virker som om man valgte det minst interessante av forslagene.

Dyrvik arkitekter:

Illustrasjonene ble funnet på Facebook-siden til Dyrvik arkitekter.

Mad arkitekter:

Illustrasjonene ble funnet på Facebook-siden til Mad arkitekter.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. januar 2021 15:57
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

En ny oversiktsillustrasjon som viser planene for området.

Illustrasjonen ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. august 2021 22:05