Varsler
Fjern alle varsler

Stavanger Prosjekt | Borgenkvartalet

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til prosjektet Borgenkvartalet i Storhaug bydel i Stavanger Øst. Kvartalet ligger rett overfor Larvigtunet park og er avgrenset av gatene Kvitsøygata, Lervigsveien og Ryfylkegata. Kvartalet har tatt navn etter hermetikkprodusenten The C. Borgen Packing Co som holdt til på eiendommen mellom 1911 og 1941. De ble senere en del av De Forenede Hermetikkfabrikker og til slutt Vestlandske Hermetikkfabrikker. Produksjonen opphørte i 1961, men en del av de gamle fabrikkbygningene har blitt bevart frem til i dag. 

Intensjonen med prosjektet er å bygge det som blir beskrevet som et urbant næringsområde med spesielt tilrettelagt for nyetablerte bedrifter og utadvendt virksomhet i første etasje. Det er i alt planlagt å bygge rundt 16 610 kvadratmeter med ny bebyggelse, som vil tilsvare en utnyttelse på 335%. I tillegg planlegges det å opparbeide en ny gata kalt Bryggerigata, som vil dele kvartalet i to.  

Den nye bygningmassen er fordelt på tre bygg: Bygg 1 er lagt nord i kvartalet og består av lavere volum som skal skape en overgang mot det historiske miljøet i Kvitsøygata. Bygg 2 er sammenkoblet med det såkalte Ostehuset som ligger ut mot Ryfylkegata, det vil ha fasader til begge sider av kvartalet og bygget vil ha et høyere volum på 7 etasjer ut mot parken i vest. Bygg 3 er utformet som et adskilt volum plassert mot sydvest og skal være med på å markere inngangen til den nye Bryggerigata.

Byggene vil bli utformet med fasader i en kombinasjon av pusset eller malt mur, tegl og innslag av betong av høy kvalitet. Material- og fargepaletten skal tilpasses den omkringliggende verneverdige bebyggelsen og de skal ha gesimser og mønehøyder som følger den etablerte skalaen i området.

Prosjektet er tegnet av Mad arkitekter. Planforslaget har nettopp blitt sendt inn til førstegangsbehandling av kommunen.

Fasader mot Kvitsøygata:

Fasader mot Lervigsveien:

Fasader mot den nye Bryggerigata:

Fasader mot Ryfylkegata:

Dokumtene i saksinnsyn.

Sitat
Topic starter Publisert : 25. september 2020 19:19