Varsler
Fjern alle varsler

Stavanger Prosjekt |St. Olavskvartalet

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg har tidligere presentert planene for utbyggingene av det såkalte St. Olavskvartalet i den generelle tråden for prosjekter i Stavanger, men jeg synes utbyggingen er av såpass størrelse at den fortjener sin egen tråd.

St. Olavskvartalet ligger rett overfor Stavanger stasjon og avgrenses av St. Olavs gate mot vest, St. Svithuns gate mot sør, Olav Vs gate mot øst og Kannikbakken mot nord. Kvartalet er bebygd med et høyhus på 12 etasjer mot Kannikbakken og et lavere bygg på 3 etasjer mot Olav Vs gate. Begge byggene ble oppført på 1970-tallet og er bygget i en brutalistisk stil.

Prosjektet består av et påbygg på det lavere volumet mot Olav Vs gate, slik at bygget får 11 etasjer, noe som vil tilsvare en kotehøyde på +59. Bygget vil bli brukt til næring og vil ha et samlet areal på 2 800 kvadratmeter, noe som medfører at utnyttelsen økes fra rundt 420% til 550%. 

Påbygget er utformet med markante horisontale bånd, et grep som ifølge arkitektene er inspirert av dagens brutalistiske bygning. Innenfor båndene er fasadene oppdelt i “kassetter” som varierer i bredde for å skape variasjon. Det er planlagt å bruke en kombinasjon av stål, metallplater, glass, keramiske plater og/eller naturstein som fasadekledning og bygget har et tydelig grønnlig preg i de vedlagte illustrasjonene. 

I tillegg til påbygget så planlegges det å etablere et nytt parkareal på hjørnet mellom St. Olavs gate og St. Svithuns gate, på arealet som i dag benyttes som en parkeringsplass. Det planlegges og å anlegge en ny trappeforbindelse mellom St. Svithuns gate og Olav Vs gate.

Prosjektet er tegnet av Mad arkitekter. Det blir utviklet i et samarbeid mellom selskapene Øgreid Eiendom og Høgevold.

Saksgangen kan følges her.

 
Sitat
Topic starter Publisert : 7. oktober 2020 23:00