Varsler
Fjern alle varsler

Stavanger Prosjekt | Sverdrupkvartalet

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til prosjektet Sverdrupkvartalet i Stavanger. Jeg har tidligere presentert planene i den generelle tråden for byggeprosjekter i Stavanger, men jeg tenkte var på tide med en egen tråd ettersom det nå har blitt sendt inn et planinitiativ til kommunen og det har en fått egen tråd saksmappe som vi kan følge. 

Prosjektet er tenkt bygget på Bjergsted i kvartalet som avgrenses av Sverdrups gate til nord, Christen Tranes gate til vest, Tanke Svilands gate til sør og Herman Wedels gate til øst. Planområdet er på rundt 6,5 dekar. Kvartalet tidligere bebyggelse ble revet i 2014 for å gjøre plass til et nytt hotellbygg. Dette hotellbygg-prosjektet ble det imidlertid aldri noe av og planområdet har vært en tom byggegrop siden. 

Det planlagte prosjektet har et samlet volum på ca 20 000 kvadratmeter og høyder på opp til ni etasjer. Det inneholder en blanding av kontor, bolig og næring. Boligandelen vil være på 40% (noe som vil gi 100 nye leiligheter) og utnyttelsen vil tilsvare 280%. 

Boligene er tenkt plassert en husrekke på seks til åtte etasjer langs Sverdrups gate, mens mot Tanke Svilands gate er det planlagt et lavere næringsbygg på én til to etasjer. Mellom husrekken og næringsbygget ër det anlagt en indre bilfri “handlegate”, et grep som visstnok er inspirert av tradisjonelle bymiljøer og skal gi en følelse av et finmasket gate- og byromsstruktur. I kvartalets østre hjørne er det plassert et punkthus på ni etasjer. Det vil bli prosjektet høyeste punkt og vil inneholde kontorarealer. 

Sverdrupkvartalet er tegnet av LPO arkitekter og utbygger er Base Bolig.

Fasader mot Tanke Svilands gate:

Fasader mot Sverdrups gate:

Saksgangen kan følges her.

Sitat
Topic starter Publisert : 14. februar 2021 16:34
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

En illustrasjon til som viser kvartalet sett fra Sverdrups gate.

Illustrasjonen ble funnet på Facebook-siden til LPO arkitekter.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. april 2021 21:21
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

LPO arkitekter har sendt inn et revidet forslag for utviklingen av kvartalet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. november 2021 21:14