Varsler
Fjern alle varsler

Time | Byutvikling og byggeprosjekter

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er diskusjonstråd for alle byggeprosjekter i Time kommune uten egne dedikerte tråder. Se egne tråder for prosjekter i de andre Jæren-kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Klepp og Randaberg.

Sitat
Topic starter Publisert : 27. april 2019 18:46
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Coop eiendom ønsker å videreutvikle kjøpesenteret M44 i Bryne sentrum med å oppføre noen nye boligbygg på over dagens senterbygning. De ser for seg om lag 200 til 250 nye boliger kan bli oppført på taket. Det er AMB arkitekter som har tegnet forslaget.

Jeg skulle ønske at det også var en illustrasjon som bedre viste hvordan senteret vil kommunisere med den "gamle bykjernen" i Bryne etter utbyggingen, men jeg er i utgangspunktet positiv til en slik utbygging nå når senteret allerede ligger der.

Stavanger Aftenblad sin artikkel om prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 28. april 2019 13:18
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Solbergkvartalet i Bryne sentrum. Prosjektet ligger der Torggata møter Solhøgda. Kvartalet er planlagt som fire separate punkthus som til sammen skal inneholde 22 nye leiligheter og med næring i førsteetasje ut mot Torggata.  Detaljreguleringen for Solbergkvartalet ble godkjent av Time kommune i desember i fjor og det har nå startet med å avertere for leiligheter i byggene.

Prosjektet er tegnet av Sjo Fasting arkitekter.

Solbergkvartalets hjemmeside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 16. juli 2019 18:05
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et prosjekt som er planlagt i kvartal ved Mølledammen i Bryne sentrum i Time kommune. Det vil ha fasader både ut til Damvegen og Storgata, og det vil erstatte to murbygninger på to etasjer som ser ut til å være fra etterkrigsårene. Prosjektet ble først planlagt tilbake i 2013, men planene stoppet opp grunnet problemer med å få tak i leietagere til næringsarealene i bygget.

Nybygget er tenkt å inneholde 18 leiligheter og med næringslokaler på hver side av kvartalet. Det er planlagt med en fasade på fem etasjer ut mot Damvegen og Mølledammen og med fire etasjer mot Storgata. Fasadene knekkes (slik at de blir skrånende) over tredje etasje for å tilpasse bygget den lavere bebyggelsen rundt. Skissene viser fasader utført i tegl, men det jobbes visstnok videre med materialvalget og det skal vurderes om tre-fasader passer bedre. 

Planene er utarbeidet av Arkitektkontoret Vest. Utbygger er Ketil Haver gjennom  firmaet Activum eiendom. Reguleringsforslaget vil bli behandlet av utvalg for Lokal Utvikling i Time kommune den 27. november.

Jeg synes at selve utformingen av bygget er relativt vellykket og passer godt inn i omgivelsene, men jeg synes materialene blir for monotone slik det er presentert her. Jeg skulle ønske man turte ha mer variert bruk av tegl med for eksempel å legge den i mønster slik man ser på en del eldre bygårder.

Illustrasjonene er lånt fra en artikkel i Stavanger Aftenblad.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. november 2019 22:46
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er reguleringsforslaget for utbyggingen av Trallfavegen 7 i Bryne i Time kommune.  Eiendommen ligger der hvor Bavaria Bryne holder til i dag og ligger mellom Timehallen i nord og en småhusbebyggelse i sør. 

Prosjektet består av seks bygg som er dandert slik at de til sammen danner et kvartal formet som en hestesko med en åpen bakhage mot småhusbebyggelsen. Det høyeste bygget innenfor kvartalet er på 7 vanlige etasjer, mens de øvrige byggene har 6 fulle etasjer og med en tilbaketrukket toppetasje. Kvartalet er tenkt å inneholde 110 nye boliger og med næringsarealer i første etasje.

Reguleringsplanen er utformet av Ark Vest. Utbygger er Backe Prosjekt og Breidablikk Investering. 

Rådmannen i Time kommune har anbefalt å legge planforslaget ut til offentlige ettersyn, noe som vil bli behandlet av Utvalget for lokal utvikling den 28.11.

Møteplanen for Utvalg for lokal utvikling sitt møte nå på torsdag.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. november 2019 14:29
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen illustrasjoner av det første byggetrinnet av prosjektet Meierigården i Bryne sentrum. Prosjektet er tenkt bygget på den tomten etter det tidligere Jæren meieri, derav navnet. Det består av 3 nybygg plassert med fasader mot Jernbanegata. I tillegg er det tenkt å rehabilitere det gamle meieribygget fra 1939. Prosjektet i sin helhet vil inneholde over 120 nye boliger hvorav 64 av dem vil være i det første byggetrinnet.

Prosjektet er tegnet av Link arkitektur. Ifølge Link sine nettsider, så venter detaljreguleringen for Meierigården nå på bli andregangsbehandlet av kommunen. Jeg mistenker dog at denne informasjonen er noe utdatert, ettersom jeg ikke har greid å finne dokumenter angående behandlingen av reguleringsplanen på nettsiden til Time kommune. Stavanger Aftenblad skriver og nå i en artikkel at utbygger SV Betong planlegger å sende inn rammesøknad for første byggetrinn før jul, nå som høres merkelig ut om reguleringsplanen fortsatt ventet på endelig politisk behandling.

En illustrasjon som viser hele Meierigården-området: 

Artikkelen i Stavanger Aftenblad.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 30. november 2019 17:30
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen nye og oppdaterte illustrasjoner av prosjektet som er planlagt bygget ved Mølledammen i Bryne sentrum.  Prosjektet vil erstatte to eldre murgårder og det inneholder 18 nye leiligheter. Prosjektet markedsføres nå under navnet Jær:Bu. De tidligere skissene viste fasader kledd med tegl, men det kan se ut som om dette har blitt endret til en kledning i tre. 

Prosjektet er tegnet av Arkitektkontoret Vest og utbygger er firmaet Activum eiendom.

Illustrasjonen er lånt fra denne annonsen på Finn.no.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 2. juli 2020 18:29
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt nærings- og boligbygg som er planlagt oppført på det som i dag er en parkeringsplass i Hetlandsgata 16-18 i Bryne sentrum. 

Bygget er planlagt å være på fire etasjer og vil ha et bruksareal på 2291 kvadratmeter, noe som tilsvarer en utnyttelse på rundt 280 prosent. Det vil være næring i deler av første etasje, mens de øvrige arealene inneholder 16 leiligheter. Fasadene er tenkt utført i tegl. 

Det er Arkitektkontoret Vest som har utarbeidet planene og planforslaget ble nylig sendt inn til førstegangsbehandling hos kommunen.

I kommunens innsynsordning.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. mars 2021 14:25
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Noen nye illustrasjoner av planene for Solbergkvartalet. Man har nå valgt å gå for en løsning med ett helhetlig leilighetsbygg mot Torggata. Planforslaget ble vedtatt av kommunens utvalg for lokal utvikling den 23. juni.

Planforslaget ble laget av Sjo Fasting arkitekter.

Dokumentene fra møtet kan sees her.

 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. juli 2021 13:57
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er også verdt å merke at kommunen valgt å gi rammetillatelse til leilighet- og næringsbygget i Storgata 19 med flere i samme møte. Bygget er tegnet av arrkitektontoret Vest.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. juli 2021 14:01