Byutvikling og bygg...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Melhus Byutvikling og byggeprosjekter i Melhus

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er diskusjonstråd for alle byggeprosjekter i Melhus uten egne dedikerte tråder.

Sitat
Topic starter Publisert : 8. juli 2020 17:27
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt kunngjort oppstart av reguleringen for et prosjekt kalt Bankkvartalet i Melhus sentrum. Prosjektet er tenkt bygget på eiendommen hvor MelhusBanken sitt gamle hovedkontor ligger, rett over veien for Melhus rådhus. 

Prosjektet består av fire nye bygg med et sted mellom 60-73 leiligheter og kontorarealer med plass for rundt 90 arbeidsplasser. Tre av byggene er plassert langs Melhusvegen og det siste bygget er plassert langs Gimsevegen og bak den gamle bankbygningen. Det høyeste bygget er på 8 etasjer, men høydene trappes ned mot fire etasjer rundt den gamle banken. Foran bankbygningen er det planlagt etablert et torg, som blir gitt navnet Banktorget. 

Prosjektet er tegnet av Skibnes Arkitekter mens Plan arkitekter håndterer saksgangen med kommune. Forslagsstiller er Karl Knutsen AS. Det er satt frist til den 10. august for å komme med innspill til planarbeidet. Planen er så at reguleringsplanen skal bli vedtatt i januar til neste år og at byggestart kan være i løpet av 2022.

Kunngjøringsannonsen på nettsiden til Melhus kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. juli 2020 16:56
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen oppdaterte illustrasjoner av planene for Bankkvartalet som ble presentert i forrige innlegg. Flere av byggene har nå fått tilbaketrunke toppetasjer. Illustrasjonene er lånt fra en artikkel i Trønderbladet. Artikkelen er bak en betalingsmur, men ut i fra hva jeg forstår så tar utbygger sikte på å starte byggingen tidlig neste år.

Illustrasjonene ble funnet i denne artikkelen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. august 2020 17:34
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planene for utviklingen av felt S5 i Melhus sentrum. Feltet ligger der Per Bortens vei møter Melhusvegen, rett ved Melhustorget og Melhus Bedehus. Tomten brukes i dag til parkering. 

Planene går ut på å erstatte parkeringsplassen med et nytt bolig- og næringsprosjektet. Prosjektet består av to leilighetsbygg som er plassert over en felles sokkel med næringsarealer. Det ene bygget er på fire etasjer (inklusiv sokkelen) og det andre er på fem etasjer. Byggene vil til sammen inneholde 30 leiligheter.

Prosjektet er tegnet av Per Knudsen Arkitektkontor. Det blir utviklet i et samarbeid mellom Romario Invest og Heimdal Eiendom. Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn nå i sommer.

Illustrasjonene ble funnet på Heimdal Eiendom sin nettside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. september 2020 22:12
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en oppdatert illustrasjon av Bankkvartalet-prosjektet. Det har og blitt lansert en egen nettside for prosjektet og planen er visstnok å starte salget av boliger nå i mars.

Nettsiden.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 19. februar 2021 13:40
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Salget er nå i gang av leiligheter i Bankkvartalet og det er i den forbindelse blitt laget en del nye illustrasjoner av prosjektet. Jeg synes fasadematerialene ser betydelig billigere ut her i de oppdaterte illustrasjonene.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. april 2021 12:20