Prosjekt | Holterma...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Trondheim Prosjekt | Holtermanns veg 1-13

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til utbyggingen av eiendommene Holtermanns veg 1-13 i området Elgeseter syd for Trondheim sentrum. Trondheim kommunes bystyre vedtok reguleringsplanen for området i 2015. Planen ble uttarbeidet av arkitektkontoret Pir2 og åpnet for å bygge ut et samlet areal på 37 000m2 BRA med høyder opp til 15 etasjer på det høyeste. Prosjektet har siden blitt delt opp i mindre byggetrinn hvorav det første allerede er under oppføring. 

Første byggetrinn har blitt prosjektert MAD arkitekter og utgjør 9 000m2 BRA. Byggetrinnet består av to volum på henholdsvis 7 og 9 etasjer. Fasadene vil bli bygget opp av fasadeelementer som vil monteres slik at bygget får et tredimensjonalit og levende uttrykk. Materialpaletten vil begrense seg til eloksert aluminium og glass i et forsøk, ifølge arkitektene, på å underbygge prosjektets klassiske uttrykk.

Første byggetrinn er skal etter planen stå ferdig til årsskiftet 2019/2020 og det er bekreftet at Skatteetaten vil bli en av leietakerne i nybygget. Entra er utbygger for hele området.

Sitat
Topic starter Publisert : 28. august 2019 11:33
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

En oppdatering fra byggingen av første byggetrinn. Bildene er tatt fra Facebook-siden til MAD arkitekter og ble publisert den 26. august. Vi kan se at råbygget allerede er på plass og ifølge MAD så skal de snart begynne å montere fasadeelementene. 

En lenke til MAD på Facebook hvor bildene ble funnet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 28. august 2019 14:04
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Ifølge en artikkel i nettavisen Bydelsnytt, så ser Entra nå på mulighetene for å utvikle et hotell i de neste byggetrinnene av Holtermanns veg 1-13-utbyggingen. Samtidig ønsker de å endre på fordelingen av høydene i prosjektet; De foreslår å fjerne tre etasjer på det høyeste volumet ved jernbanelinjen, slik at det blir på 12 etasjer istedenfor 15, og å så legge de etasjene på det laveste volumet som da vil bli på 9 etasjer. 

Entra har sent inn en anmodning til Trondheim kommune om å avholde en forhåndskonferanse med kommunen angående de neste byggetrinnene i utbyggingen.

Artikkelen i Bydelsnytt inneholder og et bilde som viser hvor langt de har kommet med prosjektet per dags dato:

Bydelsnytt sin artikkel om saken.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. oktober 2019 22:07
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Fasaden på det første trinnet i Holtermanns veg har nå begynt å komme til syne. Førsteinntrykket er at fasaden fremstår som enklere og billigere enn jeg hadde håpet på, men det kan være det fungerer bedre sammen med de andre fasadene.

Bildet ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. november 2019 12:31
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her et nytt bilde av prosjektet i Holtemanns veg. Første byggetrinn så nå ut til å nærme seg ferdigstillelse og vi kan få et veldig godt inntrykk av hvordan bygget blir.

Bildet er lånt fra denne artikkelen i Adresseavisen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. april 2020 13:42
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et bilde av byggene  Holtermanns veg sett fra syd. Bildet ble funnet i en artikkel på Bygg.no.  

Bildet ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 30. april 2020 13:59
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg oppdaget nå at Bygg-nettstedet og har publisert et bildegalleri med enda flere bilder av bygget. Bildene har, i likhet med det forrige innlegg, svært lav oppløsning så jeg velger å ikke legge dem ut her. Det kan se ut som om vindusarealet har blitt ganske mye mindre på det ferdige gule bygget, sammenlignet med slik det fremstod i illustrasjonen.

Jeg vil lage en egen tråd til det ferdige prosjektet så snart jeg kommer over noen bedre bilder av det. 

Bygg.no sitt bildegalleri.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. mai 2020 13:48
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder av det nå ferdigstilte bygget i Holtermanns veg 1, som altså er første byggetrinn innenfor utbyggingen av Holtermanns veg 1-13.

Forumtråden dedikert til det ferdige prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. juni 2020 18:53
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt søkt om rammetillatelse for byggetrinnene 2 og 3 i Holtermanns veg-utbyggingen. De to byggetrinnene representerer siste del av  utbyggingen og vil dekke hele den gjenværende delen av området. 

Byggetrinn 2 består av tre bygningsvolumer på opp til 8 etasjer mens byggetrinn 3 består av to volumer med høyder opp til 15 etasjer. Volumene vil få varierte fasader med en blanding av aluminiumsplater, glass, tegl og innslag av betong i de nederste etasjene. Det vil i tillegg bli opparbeidet et offentlig torg mellom det ferdigstilte bygget og byggetrinn 2 som en del av prosjektet.

Byggetrinnene er tegnet av arkitektkontoret Pir II.  

Jeg synes prosjektet ser ut til å ha en fin fargebruk, men jeg er bare bekymret for at platematerialet på fasadene vil fremstå som litt billig.

Byggetrinn 1:

Byggetrinn 3:

Situasjonsplan:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. september 2020 18:20
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen illustrasjoner av andre byggetrinn (det som ble vist i innlegget over). Illustrasjonene er lån fra en pressemelding publisert av Entra. Ifølge meldingen så er planen å starte byggingen i løpet av det første halvåret i år.

Pressemeldingen kan sees her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. februar 2021 12:12
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

En oversiktsillkustrasjon med alle byggetrinnene.

Illustrasjonen ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. mars 2021 18:29
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

En promoteringsvideo som har blitt laget av Entra for Holtermanns veg-utbyggingen.

https://player.vimeo.com/video/548349503

SvarSitat
Topic starter Publisert : 2. juni 2021 10:46