Trondheim | Områdeu...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Trondheim | Områdeutvikling | Leangenområdet  

  RSS
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til områdutviklingsprosjektet Leangenområdet i Tungavegen 1 i bydel Østbyen i Trondheim kommune. Dette er på eiendommen hvor Leangen travbane holder til i dag. Prosjektet er tegnet av Lund Hagem arkitekter og har blitt utviklet av Koteng/Leangen bolig i tett sammarbeid med Trondheim kommune. Det forventes at planforslaget vil bli lagt ut på høring i denne måneden. 

Illustrasjonene ble funnet på nettsiden til Koteng.

Sitat
Publisert : 3. januar 2019 19:09
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg har dessverre vært ganske sen med å oppdatere, men planene for Leangenområdet i Tungavegen 1 ble vedtatt av Bystyret i Trondheim den 5. desember i fjor. Altså da snart tre måneder siden. Jeg fikk ikke med meg det vedtaket før i dag. 

SvarSitat
Publisert : 29. februar 2020 12:25
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Koteng arrangerte i sommer et parallelloppdrag for det som er kjent som Felt B2 i områdeplanen for utviklingen av Leangenområdet. Feltet ligger rett nord for fotballbanen i illustrasjonsplanen i første innlegg og det vil bli første byggetrinn i utbyggingen av området. 

De fire arkitektkontorene Eggen Arkitekter, Tag arkitekter, Lund Hagem Arkitekter og A-lab bidrog alle med hvert sitt idrag til hvordan feltet kunne utvikles. Juryen fant at bidraget fra Lund Hagem var det beste og vil bli lagt til grunn for de videre arbeidene med prosejktet.

Dessverre så har de publiserte illustrasjonene svært lav oppløsning.

Eggen Arkitekterr sitt bidrag:

Tag arkitekter sitt bidrag:

A-lab sitt bidrag:

Lung Hagem sitt bidrag (som de altså ble vurdert til å være beste):

Ilustrasjonene og informasjonen ble funnet her på nettsiden til Koteng eiendom.

SvarSitat
Publisert : 10. oktober 2020 17:31