Byutvikling og bygg...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Trondheim Byutvikling og byggeprosjekter i Trondheim

Side 1 / 6
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er diskusjonstråd for alle byggeprosjekter i Trondheim uten egne dedikerte tråder.

Sitat
Topic starter Publisert : 13. november 2018 21:06
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Midtbykvartalet i Midtbyen i Trondheim sentrum. Prosjektet har adresse Olav Tryggvasons gt. 17, 19, 21, 23 Thomas Angells gt.
10B, 12, 12B, 14, 16. Utvikler er E. C. Dahls Eiendom og prosjektet har blitt tegnet av Jarmund/Vigsnæs arkitekter. 

Ut i fra hva jeg har forstått så er prosjektet nå godkjent.

Dette opprisset viser prosjektet med den gamle fargebruken, men volumene skal være de samme: 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 12. desember 2018 16:01
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Forslag til detaljregulering av Professor Brochs gate 6 på Elgseter. Eiendommen det er snakk er den gamle trikkestallen som nå ønskes innlemmet i et nybygg. Planene er utarbeidet av Pir II arkitekter på vegne av KLP eiendom. Planene ligger nå ute til offentlig ettersyn.

Kunngjørningsannonsen på nettsiden til Trondheim kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 2. februar 2019 21:18
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et forslag til å regulere Kjøpmannsgata 73 ved Royal Garden i midtbyen med et nytt kontorbygg. Tomten er en del av den såkalte bryggene-fasaderekken og nybygget er tegnet som en nytolkning av den historiske "bryggehus-stilen". Reguleringsforslaget er utarbeidet av Per Knudsen arkitektkontor. Tomten er visstnok regulert til hotelldrift i dag.

Kunngjøringsannonsen på nettsiden til Per Knudsen arkitektkontor.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. februar 2019 16:39
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Noen bilder fra byggeplassen av kontorbygget Peter Egges plass ved Petter Egges plass i Midtbyen. Prosjektet er tegnet av arkitektene i Pir II arkitekter og Koteng eiendom er utbygger.

Bildene ble funnet her på Instagram.

En illustrasjon som viser hvordan prosjektet er tenkt å bli seende ut når det er fullført:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. mars 2019 15:36
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et planforslag for detaljregulering av nye boliger i Innherredsveien 103 på Rosendal. Det er utarbeidet to alternativer til prosjektet hvorav alternativ 1 foreslår 6 etasjer og 60 til 70 leiligheter mens alternativ 2 innebærer maksimum 4 etasjer og om lag 42 leiligheter. Alle illustrasjonene viser alternativ 1. Forsagstiller er Puls as og Voll arkitekter er arkitektene bak prosjektet. Planforslaget er nå lagt ut til begrenset høring hos Trondheim kommune med frist til den 25. mars. 

Jeg synes prosjektet ser ganske så bra ut og jeg tror det vil hjelpe til med å definere byrommet rundt Innherredsveien. 

Jeg tror prosjektet vil være en gedigen oppgradering fra den nåværende situasjonen. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. mars 2019 18:18
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Noen bilder av plusshus-prosjektet Powerhouse Brattørkaia på Brattørkaia i Trondheim sentrum. Bygget er tegnet av Snøhetta og Entra var utbygger bak det. Det åpnet dørene nå i mars. 

Tråden dedikert til det ferdige prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. mars 2019 16:15
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er enda et bilde fra byggingen av det nye kontorbygget Peter Egges plass ved Petter Egges plass i Midtbyen. Bildet er lånt fra nettmagasinet Næringseiendom. 

Jeg synes prosjektet ser ut til å passe ganske godt inn i området og det er med å gi gaten et litt gammelby-aktig preg med vinkelen på gata og den høye teglfasaden.

Bildet ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 28. mars 2019 23:40
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Forslaget for detaljregulering av Innherredsveien 103 på Rosendal skal opp til andregangsbehandling i bygningsrådet i Trondheim kommune den førstekommende tirsdag (28. mai). I den forbindelse har det blitt laget et oppdatert illustrasjonsvedlegg som viser foreslått ny bebyggelse med en litt annen utforming og fargesetting. Dette er kanskje et resultat av den nye fargemanuelen til kommunen? Rådmannen anbefaler rådet å gå inn for det alternative forslaget hvor høydene er redusert med to etasjer. Både Riksantikvaren og Fortidsminneforeningen er tilsvarende skeptiske til forslaget og argumenterer med at den nye bebyggelsen vil bli liggende for tett opp til Saxenborg gård, en av Trondheims best bevarte lystgårder.

Jeg derimot er veldig positiv til dette forslaget. Jeg mener at lokaliseringen rett ved siden av såpass stor og bred vei medfører at området tåler en slik utnyttelse. Jeg mener samtidig at forslaget vil være med på å definere byrommet rundt Saxenborg gård og fungerer som en urban kontrast til den landlige gården, noe lignende til for @59.9240137,10.7385637,3a,60y,122.78h,100.67t/data=!3m6!1e1!3m4!1srqIKIBe55bZ5tq1zZG0AtA!2e0!7i13312!8i6656" target="true">eksempel denne eldre løkken i Oslos indre by. Jeg mener dette vil være en stor oppgradering fra situasjonen i dag @63.4377079,10.4403564,3a,75y,171.42h,90.82t/data=!3m6!1e1!3m4!1s5Qq2D7tlxySRzY9iIVY0UA!2e0!7i13312!8i6656" target="true">med gården gjemt bak et bilverksted. Videre så liker jeg fargene brukt i planforslaget og bruken av kontrasterende skifer på grunnmuren, jeg bare håper at dette også er sikret i reguleringsbestemmelsene. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. mai 2019 20:32
Mikael gitt lik
Mikael
(@mikael)
Bruker Registered
Publisert av: Fredrik

Jeg mener samtidig at forslaget vil være med på å definere byrommet rundt Saxenborg gård og fungerer som en urban kontrast til den landlige gården, noe lignende til for @59.9240137,10.7385637,3a,60y,122.78h,100.67t/data=!3m6!1e1!3m4!1srqIKIBe55bZ5tq1zZG0AtA!2e0!7i13312!8i6656" target="true">eksempel denne eldre løkken i Oslos indre by. Jeg mener dette vil være en stor oppgradering fra situasjonen i dag @63.4377079,10.4403564,3a,75y,171.42h,90.82t/data=!3m6!1e1!3m4!1s5Qq2D7tlxySRzY9iIVY0UA!2e0!7i13312!8i6656" target="true">med gården gjemt bak et bilverksted. Videre så liker jeg fargene brukt i planforslaget og bruken av kontrasterende skifer på grunnmuren, jeg bare håper at dette også er sikret i reguleringsbestemmelsene. 

Godt poeng og godt eksempel. Fremtidens by, der den tette byen vil vokse utover, vil skape flust av disse problemstillingene. Jeg tror man har nødt til å klare å tenke litt større, at ikke fortetting og eksisterende kulturverdier behøver å komme i konflikt, men at utvikling kan bidra til fremheve eksisterende kulturverdier i nye romlige kontekster. I dag står sektorinteressene på hver sin barrikade heller enn å prøve å tenke kreativt. Dette er lite heldig for hvordan resultatene til slutt blir.

SvarSitat
Publisert : 26. mai 2019 13:06
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

For de som måtte være interessert så valgte Bygningsrådet å utsette sluttbehandlingen av reguleringsforslaget for Innherredsveien 103 på Rosendal til neste uke. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 2. juni 2019 17:38
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Trondheims bygningsråd har nå trosset Rådmannens sin anbeflaning og har godkjent reguleringsforslaget for Innherredsveien 103 på Rosendal i full høyde, slik som illustrert over. Jeg mener det er en skikkelig gladnyhet og jeg tror området vil gjennomgå en kraftig oppgradering med dette prosjektet. 

Her er NRK sin lille notis om nyheten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. juni 2019 12:24
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Detaljreguleringen for Tukthuset i Kongens gate 85 og Erling Skakkes gate 60 på Kalvskinnet i Midtbyen.

Intensjonen bak planene er å tilrettelegge for fremtidig bruk av de fredete Tukhuset og Lagrettsbygningen fra 1700-tallet samt å oppføre nye boliger i tomrommet mellom dagens bygninger. Dette tomrommet var tidligere bebygget som en del av det større tukthuskomplekset, men 14 disse byggene ble revet i perioden mellom 1960 og 1970 for å gi plass til en ny politistasjon. De foreslåtte nybyggene er plassert slik at de følger byggegrensene til den tidligere bygningsmassen på eiendommen og den arkitektoniske utformingene av prosjektet er basert på eldre bilder av de revne byggene.

Detaljerguleringsplanen er uttarbeidet av Norconsult på vegne av forslagstiller Sivilingeniør Godhavn. Trondheim bystyre vedtok planen den 23. mai. 

Trondheim kommune sin kunngjøring av planvedtaket.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. juni 2019 15:08
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Prosjektet 360 Campus i  Elgeseter gate 21. Bygget vil i alt inneholde 228 nye hybler fordelt over fem etasjer med valmtak. Det vil bli etablert en Coop Extra-butikk i første etasje ut mot Elgseter gate. Prosjektet er tegnet av Voll arkitekter. Det står i dag et parkeringshus på eiendommen som vil ble revet før utbyggingen starter. Nye Elgseter gate 21 er planlagt å stå ferdigstilt til 31. mars 2021. 

Det er det ikke det mest spennende nybygget, men dagens parkeringshus er så forferdelig og ødeleggende for området at jeg mener likevel at prosjektet representerer en byreparasjon av de sjeldne. 

Byggeindustriens nettside bygg.no sin artikkel om prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. juni 2019 22:19
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er planer om å utvikle eiendommene Kjøpmannsgata 36 og 38 i Midtbyen. Eiendommene er lokalisert i krysset der Kjøpmannsgata møter Krambuveita.

Det har nå blitt søkt om å rehablitere det gamle trehuset som står på eiendommen i dag og å tilbakeføre fasaden i første etasje til opprinnelig stand. I tillegg har det blitt søkt om rammetillatelse for å føre opp et 2 etasjers høyt nybygg på hørnet mellom gatene og et 6 etasjers nybygg med fasade ut mot Krambuveita. Det er tenkt at kvartalet skal huse et kunstsenter i første etasje og kontorer i de øvrige etasjene. Det er og tenkt at taket på nybygget mot Krambuveita skal tjene som skulturpark for kunstsenteret. 

Prosjektet er tegnet av Hus arkitekter.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. juli 2019 11:19
Side 1 / 6