Varsler

Trondheim | Byutvikling og byggeprosjekter  

Page 2 / 2
  RSS
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Kontorbygget Trondheimsporten 2 i Sorgenfriveien 11 utenfor Trondheim. Som navnet indikerer, er prosjektet tenkt å bli andre byggetrinn i Trondheimsporten-utbyggingen. Bygget går over fem etasjer og er tegnet av Voll arkitekter. Det er planlagt å stå ferdig i 2021.

Illustrasjonene er tatt fra denne annonsen for næringseiendom til leie i prosjektet.

Området før utbygging.

SvarSitat
Publisert : 4. september 2019 20:58
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

En liten infill i Fjæregata 1 på Lademoen. Prosjektet fyller igjen det som i dag er en åpen parkeringsplass mellom et lite trehus og en murgård fra starten av 1900-tallet. Det er tegnet av arkitektkontoret Rett hjem arkitekter og vil inneholde 10 boliger. 

Prosjektet ble innvilget rammetillatelse i september i 2016. Det er så vidt jeg kan se ikke oppgitt når byggingen vil starte, men det er forventet at arbeidene vil ta 14-16 måneder fra byggestart til ferdigstillelse.

Bildene er lånt fra denne annonsen på Finn.no

Slik Fjæregata 1 fremstår i dag.

SvarSitat
Publisert : 11. september 2019 15:09
Mikael likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er to nye visualiseringer av prosjektet i Kjøpmannsgata 36 og 38 i midtbyen. Prosjektet er tenkt å inneholde en blanding av kontorlokaler og et kunstsenter. Det er tegnet av KEY arkitekter i samarbeid med HUS arkitekter.

Illustrasjonene er lånt fra Instagram-kontoen til Key arkitekter.

Hjørnet prosjektet vil bli bygget på i dag.

SvarSitat
Publisert : 26. september 2019 12:01
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

SSB har nå publisert sin årlige statistikk over befolkningen og arealet til Norges tettsteder. Ved inngangen til 2019 bodde hele 86% av Norges befolkning i tettsteder.

For tettstedet Trondheim sin del så hadde det en befolkning på 186 364. Dette er en 1,6% økning fra samme periode året før. Befolkningstettheten var 3 202, noe som er økning på ca 0,4% fra året før. 

Trondheim var den av Norges fem største byer, som så høyest befolkningsvekst om vi ser bort ifra Oslo. Tettstedet Trondheim er i tillegg det tettstedet med høyest befolkningstetthet utenfor Oslo. 

SSB sin artikkel om statistikken.

SvarSitat
Publisert : 6. november 2019 12:18
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Prosjektet Repslagergården i Konges gate 27 Midtbyen i Trondheim. Eiendommen er i dag bebygget med et eldre næringsbygg fra 1917 som tidligere har vært brukt som bilbutikk og verksted. Bygget ligger med fasade ut mot Repslagerveita har i hovedsak kun én etasje.

Prosjektet går ut på å konvertere bygge til boliger og å bygge på dagens bygningsmasse slik at den får tre fulle etasje og “tårn” som går opp til fjerde og femte etasje. Det er tenkt å inneholde 36 leiligheter når det står ferdig. I tillegg vil det bli opparbeidet av oppholdsarealer i kvartalets bakgård. 

Prosjektet er tegnet av Lusparken Arkitekter. Utbygger er firmaet A/S Autocentralen av 1925, som faktisk ser ut til å ha eid eiendommen helt siden 1925. Rammesøknaden for prosjektet ble godkjent tilbake i 2017. Jeg har prøvd å søkt litt rundt, men så vidt jeg kan skjønne så ser det ut som om det ikke har vært noe særlig aktivitet rundt prosjektet siden det. Ut i fra hva jeg forstår så ble disse illustrasjonene nylig publisert på arkitektkontoret sin nettside, så det er muligens et tegn på at vi snart får se litt mer aktivitet her igjen.

Nettstedet til Lusparken arkitekter.

Kongens gate 27 med det ett-etasjes næringsbygget.

SvarSitat
Publisert : 11. desember 2019 21:01
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Salem menighet planlegger et nytt kirkebygg i midtbyen i Trondheim. Bygget er tenkt å ha lokaler til Salem Menighet, Normisjon Region Trøndelag og Gå ut Senteret. Nybygget er planlagt bygget på en ubebygd tomt langs med Repslagerveita, faktisk rett på andre siden av gaten for prosjektet presentert i forrige innlegg. Menigheten har nå en innsamlingsaksjon med mål å skaffe 6 millioner i egenkapital for å finansiere bygget. 

De håper å få mulighet til å legge frem prosjektet for byggesakskomiteen i Trondheim på nyåret, men endelig byggestart er fortsatt ikke avklart.

Illustrasjonene ble funnet her.

Den ubebygde tomten i Repslagerveita i dag.

SvarSitat
Publisert : 12. desember 2019 18:24
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

E.C. Dahls eiendom ønsker nå å omregulere bygårdene de eier i Nordre gate 18-20 og i Thomas Angells gate 20 i midtbyen i Trondheim for øke utnyttelsen av eiendommene. Byggene er på henholdsvis fire og fem etasjer i dag, men E.C. Dahls ønsker å åpne for muligheten for å bygge på gårdene slik at de begge blir på seks etasjer. Reguleringsforslaget er utarbeidet av Skibnes arkitekter og det ligger nå ute til offentlig ettersyn med frist for uttalelser satt til den 17. februar i 2020.

Kommunedirektøren er negativt til planene slik de foreligger nå og mener at påbygget på Nordre gate 18-20 bør reduseres til én etasje for å tilpasse seg den nærliggende trehusbebyggelsen og for å ikke dominere omgivelsene i Midtbyen. 

Personlig har jeg vanskelig for å se at høyden skal ha en slik negativt innvirkning på omgivelsene, men jeg skulle ønske at man samtidig bygde om fasadene med en mer attraktiv utforming.

Nettavisen Bydelsnytt sin artikkel om saken.

Kunngjøringsannonsen på hjemmesiden til Trondheim kommune.

Slik eiendommene fremstår i dag.

SvarSitat
Publisert : 20. desember 2019 14:23
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Circle K Norge ønsker nå å utvikle eiendommen de eier i Osloveien 64 og 66 ved Marienborg. 

Osloveien var tidligere en av hovedfartsårene inn til Trondheim sentrum og eiendommen var lenge i brukt til bensinstasjon-drift. Trafikken forbi området ble redusert etter at veien ble lagt om gjennom den nye Marienborgtunnelen i 2010, og bensinstasjonen opphørte driften en stund etter og pumpene ble revet rundt 2016/2017.

Circle K ønsker å utvikle eiendommen med et nytt kontorbygg på rundt 5100m2 og er som er tenkt til å bidra med å gi området et mer bymessig preg. Kontorbygget er planlagt med seks etasjer, hvorav den øverste er trukket 4 meter tilbake fra byggegrensen mot Osloveien. 

Planene er utarbeidet Lie Øyen arkitekter. Reguleringsforslaget ble behandlet og enstemmig vedtatt av Bygningsrådet i Trondheim kommune den 10. desember i år.

Eiendommen slik den fremstår nå.

SvarSitat
Publisert : 22. desember 2019 13:03
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

 Her er noen bilder av ferdigstilte kontorbygget Peter Egges plass. Bygget ble ferdigstilt på forsommeren i fjor.

Peter Egges plass er en plass som ligger inneklemt mellom Trondheims hovedbibliotek og Norges Bank i Midtbyen i Trondheim sentrum. Området har lang historie tilbake fra middelalderen og ruiner fra hele fire kirkeruiner ble avdekket under utgravningene for prosjektet, deriblant ruinene etter Klemens-kirken som ble påbegynt en gang før 1000-tallet. 

Selve nybygget er på fem etasjer og rommer 3.700 kvadratmeter. Bygget er oppført med en brukket fasade mot Krambugata, som ifølge arkitektene er et forsøk på å gjenskape noe den mer krokete middelalderstrukturen. Fasadene er kledd med grålig tegl fra Danmark. Peter Egges plass ble tegnet av Pir2 arkitekter. Utbyggeren var Kotegn eiendom.

eg synes det endelige resultatet ser ganske så greit ut. Det eneste jeg synes ser merkelig ut er de hvite panelene/stolpene i første etasje, som jeg nesten synes ser uferdige ut. I tillegg skulle jeg gjerne sett at de hadde brukt noen andre fargenyanser enn grå på bygget,

Jeg har hatt litt vansker med å fine store og gode bilder av prosjektet, men flere bilder (men av mindre oppløsning) kan sees i denne artikkelen på nettstedet Bygg.no.

Forumtråden dedikert til det ferdigstilte prosjektet.

Petter Egges plass på streetview.

Dette innlegget har blitt redigert for 1 månedsiden av Fredrik
SvarSitat
Publisert : 5. januar 2020 18:23
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen illustrasjoner av prosjektet som er under utvikling ved det gamle Tukthuset på Kalvskinnet i Trondheim. Reguleringsplanen for prosjektet bed vedtatt av bystyret i Trondheim i mai i fjor.

Prosjektet går ut på å oppføre noen nye boligbygg i tomrommet mellom de to fredete Tukhuset og Lagrettsbygningen fra 1700-tallet. Tomrommet var tidligere fylt opp av bebyggelse, men 14 av disse bygningene ble revet mellom 1960 og 1970 for å gi plass til en ny politistasjon. Nybyggene er tenkt plassert slik at de følger byggegrensen til den tidligere bebyggelsen og det gis en utforming som er basert på eldre fotografier av byggene.

Illustrasjonene er lånt fra en annonse på Finn.no. Ifølge annonsen vil prosjektet bestå av en blanding av leiligheter og byhus over flere etasjer, men det er ikke oppgitt noen dato for salgsstart.

Jeg synes dette ser ut som et strålende prosjekt. 

Annonsen som illustrasjonene er lånt fra.

Kvartalet i dag.

SvarSitat
Publisert : 10. januar 2020 12:27
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Trondheim kommune etterspør nå etter forslag til prosjekter som fortjener Trondheim kommunes byggeskikkpris. Forslagene må bli sendt inn innen den 15. mars  i år. Sekretariatet i Trondheim Kommune vil så nominere et begrenset antall prosjekter på bakgrunn av de innsendte forslagene og vurderinger de har tatt selv.  Til slutt vil en jury bestående av representanter fra Trondhjems Arkitektforening, Næringsforeningen i Trondheimsregionen, NTNU kommunen trekke ut en vinner. 

I år er 15. gangen prisen deles ut,  men det markerer og første gangen prosjekter i Klæbu har mulighet for å vinne prisen. Klæbu ble en del av Trondheim kommune i forbindelse med kommunesammenslåing som trådte i kraft den 1. januar i år.

Side om prisen.

For øvrig så kan jeg ikke skjønne hvordan de forferdelige boligene i Heimdal stasjonsby greide å bli nominert til prisen i 2018!

SvarSitat
Publisert : 8. februar 2020 17:38
Page 2 / 2