Byutvikling og bygg...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Trondheim Byutvikling og byggeprosjekter

Side 3 / 4
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder av det nå ferdige boligprosjektet i Magnus Den Godes gate 8 i Trondheim. Prosjektet er bygget på det som tidligere var en parkeringsplass på Øya/Elgeseter, sør for Trondheim sentrum. Det består av et kvartal med fem frittstående leilighetsbygg dandert rundt et felles uterom. Byggene har til sammen 69 leiligheter. 

Prosjektet er tegnet av Tag arkitekter. Utbygger er Trym bolig. Det ble ferdigstilt i 2019.

Jeg synes det endelige resultatet er ganske skuffende. Det er i praksis kun en samling bare betongelementer som er plassert direkte ned på marken, uten noe forsøk på å gi de en interessant arkitektonisk utforming. Det eneste jeg liker er fargebruken, som jeg mener ble relativt vellykket.

Tråden dedikert til det ferdige prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. mai 2020 13:12
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planforslaget for reguleringen av adressene Klostergata 56 og Schwachs gate 1. Eiendommen ligger langs Nidelva i grenseområdet mellom Øya og Elgeseter og brukes i dag til studentboliger. 

Intensjonen med forslaget er å rive dagens bebyggelse og erstatte den med et nybygg på fem til fire etasjer. Nybygget er plassert slik at komplementer kvartalet og lager en avsluttning mot Klostergata, i motsetning til dagens bygg som i liten grad forholder seg til gaten. Bruken som studentboliger er tenkt videreført og det planlagte nybygget inneholder 127 nye hybler. 

Planforslaget er utarbeidet av Tag arkitekter på vegne av Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit). Planene ligger nå ute til offentlig ettersyn med frist satt til den 6. juli for å komme med innspill.

Kunngjøringsannonsen av offentlig ettersyn på Trondheim kommune sin nettside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. mai 2020 15:18
arntfu gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt startet opp på grunnarbeidene til det nye kontorbygget Trondheimsporten 2. Bygget er på fem etasjer og vil inneholde 18 000 kvadratmeter. Nybygget er forventet å stå ferdig til årsskiftet 2021/2022. Det er tegnet av Voll arkitekter og utbygger er firmaet KML Næringsprosjekter.

Bildene er lånt fra en artikkel i Adresseavisen.

Bildene ble funnet i denne artikkelen.

En illustrasjon av slik det er tenkt å bli når det står ferdig:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. mai 2020 20:04
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn et revidere forslag for reguleringen av Østmarkveien 3 og 5 på Lade i bydel Østbyen som ble presentert på forrige side. Bygningsrådet var skeptiske til de forrige planene og vedtok at de foreslåtte volumene måtte reduseres før planforslaget kunne bli lagt ut til offentlig ettersyn. For å imøtekomme dette har høydene nå blitt redusert til maks 4 etasjer mot torget og femte etasje har blitt trukket inn langs  Østmarken. I tillegg ligger prosjektet noe lengre fra Ladé og det har blitt noen litt andre fargenyanser.

Prosjektet er fortsatt tegnet av Tag arkitekter og utbygger er Skanska.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 31. mai 2020 22:56
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en oppdatering fra byggingen av prosjektet 360 Campus i Elgeseter gate 21 på Elgeseter, sør for Trondheim sentrum. Prosjektet inneholder 228 nye studenthybler og en nærbutikk i første etasje. Nybygget er tegnet av Voll arkitekter.

Bildet er lånt fra Facebook-siden til firmaet Ramirent. Det kan se ut som om de bærende konstruksjonene har nådd full høyde og de er i gang med konstruere det som skal bli fasaden.

Bildet ble funnet her.

En illustrasjon av slik bygget er tenkt å fremstå når det står ferdig:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. juni 2020 16:56
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planforslaget for reguleringen av adressene Innherredsveien 108 og 108 B. Eiendommen ligger på Lademoen/Rosendal og grenser til Lademoen gravlund, rett over veien for det nylige vedtatte boligprosjektet i Innherredsveien 103. Eiendommen blir i dag brukt til bensinstasjonsdrift. Bensinstasjonen ligger i et anlegg som ble oppført i 1961 etter tegninger av arkitekt og NTH-professor Herman Krag. Det kjennetegnes av et sett med karakteristiske buetak/skaltak og Byantikvaren mener det vesentlige verneverdier knyttet opp mot anlegget. 

Det ønskes nå å omregulere eiendommen for å legge til rette for et nytt boligbygg. Det er utarbeidet to mulige alternativer for reguleringen: Alternativ 1 som innebærer at anlegget fra 1960-tallet rives og erstattes med et U-formet nybygg med 30 nye boliger, og alternativ 2 som innebærer at deler av det gamle anlegget bevares mot Innherredsveien og at det bygges et L-formet nybygg med buetak inspirert av dagens anlegg. 

Reguleringsforslaget har blitt utarbeidet av Lie Øyen arkitekter på vegne av Circle K Norge. Det ligger nå ute på offentlig ettersyn med frist satt til den 8. august for å komme med innspill. 

Jeg er ganske skeptisk til alternativ 2. Jeg synes idéen om å utforme nybygget med buetak à la dagens anlegg er grei nok, men jeg synes at dagens anlegg fungerer svært dårlig mot Innherredsveien. Jeg ville foretrukket et kompromiss-alternativ der anlegget ble revet i sin helhet, men at nybygget ble utformet med buetak slik som i alternativ 2.

Alternativ 1:

Alternativ 2:

Kunngjøringsannonsen av offentlig ettersyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. juni 2020 15:13
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en oppdatert illustrasjon av det tidligere presenterte infill-prosjektet i Fjæregata 1 på Lademoen. Prosjektet er planlagt bygget i et tomrom mellom et eldre trehus og bygård fra  fra starten av 1900-tallet. Bygget vil vil inneholde 10 nye leiligheter.

Prosjektet har gjennomgått noen mindre endringer siden sist det ble presentert: Det har nå en sennepsgul farge, de franske balkongene er i glass og den tilbaketrukne toppetasjen har fått en litt annen utforming. I motsetning til forrige gang, så er det Agraff Arkitektur som nå er ansvarlige for prosjektet.

Annonsen på Finn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 16. juli 2020 17:18
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Planforslaget for reguleringen av Kjøpmannsgata 73 i Midtbyen har nå blitt lagt ut til offentlig ettersyn. Eiendommen utgjør et restareal som ligger mellom hotellet Radisson Blue Royal Garden og Bakke Bru, rett ved Nidelevas bredder. Eiendommen brukes i dag som parkeringsplass for hotellet. 

Intensjonen med planforslaget er å muliggjøre å erstatte parkeringsplassen med et nytt tilbygg til Royal Garden. Nybygget er utformet med en form som minner om en noe bredere versjon av fløyene på dagens hotellbygg, men hver av galvfasadene er utformet med mye større bruk av glass. Det vil bli etablert en bro fra nybygget og til bakke Bru, som vil by på en ny nedgang til Nidelva. I tillegg inneholder planene en opparbeidelse av arealene foran hotellet til et nytt og bilfritt torg. 

Prosjektet er tegnet av pka Arkitekter. Det er satt frist til den 14. november for å komme med innspill til planene. 

Kunngjøringsannonsen på nettsiden til Trondheim kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 2. oktober 2020 21:03
E_Oslo og sliwek20 likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Planforslaget for omreguleringen av Migosenteret har nå blitt lagt ut til offentlig ettersyn. Senteret har adresse til Selsbakkvegen 37 og ligger i selve hjertet av Halset, en drabantby på Byåsen. 

Planforslaget åpner opp for å rive dagens nærsenter og erstatte det med en ny bolig- og næringsbebyggelse. Den nye bebyggelsen er planlagt med et høyhus på fjorten etasjer mot rundkjøringen i det nordvestlige hjørnet, mens høydene ellers er fra seks til fire etasjer. Det tilsvarer en utnyttelse på 159%. Sammenlignet med dagens senter så vil bebyggelsen bli trukket noe nærmere gaten, slik at den følger gaterommet i Selsbakkvegen og Selsbakklia. Prosjektet inneholder i alt 140 nye boliger. 

Planforslaget er laget av ARC arkitekter på vegne av Selvaag bolig. Det er satt frist til den 14. november for å komme med innspill til planene.

Kunngjøringsannonsen på Trondheim kommune sin nettside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. oktober 2020 13:56
arntfu gitt lik
Eric
 Eric
(@eric)
Ny bruker
Publisert av: @fredrik

Prosjektet 360 Campus i  Elgeseter gate 21. Bygget vil i alt inneholde 228 nye hybler fordelt over fem etasjer med valmtak. Det vil bli etablert en Coop Extra-butikk i første etasje ut mot Elgseter gate. Prosjektet er tegnet av Voll arkitekter. Det står i dag et parkeringshus på eiendommen som vil ble revet før utbyggingen starter. Nye Elgseter gate 21 er planlagt å stå ferdigstilt til 31. mars 2021. 

Det er det ikke det mest spennende nybygget, men dagens parkeringshus er så forferdelig og ødeleggende for området at jeg mener likevel at prosjektet representerer en byreparasjon av de sjeldne. 

Byggeindustriens nettside bygg.no sin artikkel om prosjektet.

De har begynt å avdekke bygget. Svært fornøyd med det endelige fargevalget, kontra den triste brunfargen som originalt ble presentert. Som sagt ikke det mest spennende prosjektet, men passer betydelig bedre inn i gata enn mange av de andre nybyggene lengre ned i gata. Er spent på hvordan gjennomføringen av førsteetasjen blir når den er ferdig, og om de velger å beholde den merkelige oransje veggen ut mot veien. 

 

SvarSitat
Publisert : 21. oktober 2020 17:48
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@eric Bildet ditt er ikke synlig for oss andre. Det kan se ut som om du prøver å linke til noe fra Google? Jeg vil anbefale deg å laste opp bildet til Imgur.com eller andre lignende tjenester, for å så linke tilbake hit. Det er det jeg gjør og det skal fungere. 

https://imgur.com/

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. oktober 2020 17:59
Eric
 Eric
(@eric)
Ny bruker

Kopierte det inn fra Google photos, tenkte ikke over at det kanskje var privat. Håper det vises nå 😀.

SvarSitat
Publisert : 21. oktober 2020 21:32
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@eric Ja, nå var det synlig! 

Jeg synes det ser ganske greit ut. Ikke akkurat det mest spennende bygget, men det passer relativt godt inn i området. Jeg skulle dog ha ønsket at fargen var klarere og hadde færre gråtoner i seg. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. oktober 2020 22:03
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dyrvik arkitekter skriver nå på Instagram at de har vunnet parallelloppdraget for utformingen av et nytt prosjekt på Brøset Nord i bydel Lerkendal. Området ligger like ved E6 og består i dag av et par jorder. Det har lenge vært planer om å utvikle området til en ny bydel for Trondheim  og det foreligger en områdeplan som ble vedtatt av bystyret i 2013,  men det har vært stille om planene siden det. 

Jeg vil sannsynligvis lage en egen tråd for Brøset-utbyggingen etter hvert, men her er i hvert fall illustrasjonene av Dyrvik sitt prosjekt enn så lenge. 

Illustrasjonene ble funnet her på Instagram.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 27. oktober 2020 20:55
Eric
 Eric
(@eric)
Ny bruker

I september ble det vedtatt av formannskapet at kommunedirektøren skal detaljregulere et av alternativene til 3. utbyggings fase av Granåsen. Prosjektet har fått navnet "Granåsen idrettsby" og det ble lansert flere ulike konsepter. Det er planlagt to kombinasjonsbygg og en fotballhall om mulig nedernfor det eksisterende hoppanlegget. Arkitektfirmaet Pir II har stått bak disse konseptbildene. 

 

 Om få år kan det bli en ny fullskala fotballhall i Granåsen. Denne illustrasjonen er kun et eksempel på hvordan det kan bli seende ut.

De nye byggene vil være det første folk møter når de kommer til Granåsen.

Dette alternativet ba formannskapet kommunedirektøren gå videre med. Nå er detaljregulering neste steg.

Bildene er hentet fra Adressa

SvarSitat
Publisert : 29. oktober 2020 19:57
sliwek20 og Fredrik likte
Side 3 / 4