Byutvikling og bygg...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Trondheim Byutvikling og byggeprosjekter i Trondheim

Side 4 / 5
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@eric Deler av planene ser faktisk overraskende urbant ut (jeg tenker da hvordan bygget er plassert i forhold veien). Spennende med slike prosjekter så langt borte fra sentrum. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. oktober 2020 20:21
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Boligutviklingsselskapet Rett Hjem Bolig presenterte tidligere denne uken planer for byggingen av et nytt boligprosjekt på Moholt i Trondheim. Ut i fra hva jeg forstår så er prosjektet planlagt på tomten som ligger der gaten Lidarende går ut i Jonsvannsveien, som er hvor Trondheim Økonomiske Høgskole tidligere holdt til på. 

Boligprosjektet er planlagt å romme 300 boliger. Det vil ha et samlet utbyggingsvolum på 18 000 kvadratmeter og med høyder opp mot 15 etasjer. Arkitekturen sies å være inspirert av byggene Bosco Verticale i Milano i Italia med en såkalt vertikal skog bestående av det som tilsvarere 15 mål skog. Ifølge Rett Hjem Bolig så vil “skogen” absorbere rundt ti tonn CO2 årlig og de mener det vil bli et signalbygg for grønn infrastruktur i Østbyen.

Pressemelding fra Rett Hjem Bolig.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 18. november 2020 21:55
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

 Et nytt nærings- og boligprosjektet som er planlagt bygget ved Strandveiparken på Lademoen. Prosjektet vil fullføre det halve kvartalet som ligger mellom Strandveien, Fjæregata og Innherredveien. Prosjektet er utformet som fire bygårds-aktige volumer med forskjellige farger som er plassert ved siden av hverandre. De vil til sammen inneholde 62 leiligheter i tillegg til et 900 kvadratmeter med en Coop daglivare-forretning i sokkelen.

Jeg synes det ser ganske greit og jeg synes det komplemneterer kvartalet på en god måte. Det er enkelte detaljer som ser litt billige ut, men i det hele så er jeg ganske positiv til det jeg ser.

Artikkel på Adressa.no.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 27. november 2020 23:36
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planforslaget for reguleringen av Erling Skakkes gate 3-5 og Jørgensveita 5A i Midtbyen. Eiendommene representerer en av de siste gjenværende ubebygde tomtene i Trondheim sentrum og de er en del av kvartalet som ligger mellom Erling Skakkes gate og Kannikestrete. 

Det ønskes å legge til rette for å bygget to nye leilighetsbygg med utleieboliger. Det ene av to byggene vil ligge på hjørnet der Erling Skakkes gate møter St. Jørgensveita og det andre er et nytt infill-bygg som vil stå på den ubebygde tomten langs Kannikestrete. Planforslaget inneholder to alternativer: I alternativ A er den planlagte bebyggelsen på 3 etasjer, mens i altenativ B er bebyggelsen på 4 etasjer. I tillegg har bebyggelsen blitt delt opp i to fasader langs St. Jørgensveita i alternativ B. 

Planforslaget har blitt utarbeidet av Skibnes Arkitekter. Det ligger nå ute til offentlig ettersyn med frist satt til den 16. januar for å komme med innspill. 

Jeg synes det er flott at man endelig får tettet dette hullet i byen.

Alternativ A:

Alternativ B:

Kunngjøringsannonsen på nettsiden til Trondheim kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. desember 2020 13:07
E_Oslo og arntfu likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn noen nye og reviderte skisser av prosjektet som er under regulering i Østmarkveien 3 og 5 på Lade. Høydene har blitt redusert enda en gang og prosjektet har nå tre etasjer langs Østmarken. I tillegg har det fått en litt annen utforming med skråstilte tak.

Reguleringplanen blir utarbeidet av Tag arkitetker og utbygger er Skanska.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 10. desember 2020 13:36
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det nye forslaget for reguleringen av Cecilienborg har nå blitt lagt ut til offentlig ettersyn. Området, som har adresse til Osloveien 129, er på rundt 24 dekar og ligger syd for NSB sitt lokomotivverksted på Marienborg. Planområdet består i hovedsak av en ubebygd parkeringsplass i dag. Det første planforslaget for området ble sendt inn i 2016

Det nye planforslaget består av tre bykvartaler dandert i en u-form rundt tre store gårdsrom. Kvartalene vil til sammen ha 20 650 kvadratmeter med boliger (noe som tilsvarer 295 nye leiligheter) og 2 500 kvadratmeter med næring. Høydene på den planlagte bebyggelsen varierer fra 3 til 7 syv etasjer. Næringen er lagt i første etasje på kvartalet nærmest rundkjøringen der riksvei 706 møter Osloveien. 

Planforslaget er utarbeidet av Pka arkitekter og det blir utviklet i et samarbeid mellom Bane Nor eiendom og Trym bolig. Kommunen har satt frist til den 16. januar for å komme med innspill til planene. 

Jeg er positivt overrasket over hvor by-aktig dette prosjektet fremstår mot Osloveien. Jeg er mindre entusiastisk på løsningen mot riksvei 706, men jeg antar det er vanskelig å få til en urban utforming mot en slik stor vei.

Kunngjøringsannonsen på nettsiden til Trondheim kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 14. desember 2020 14:36
arntfu og sliwek20 likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt lansert en egen nettside til boligprosjektet i Østmarkveien 3 og 5 på Lade. Prosjektet blir markedsført under navnet "Gartnerens Utsikt". Ifølge nettsiden er salgsstart planlagt å skje en gang i løpet av 2021, men det er ikke spesifisert noe mer konkret enn det. 

Nettsiden inneholder og et par nye illustrasjoner av det reviderte prosjektet presentert ovenfor.

Nettsiden.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. desember 2020 15:36
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Salget er nå i gang for boligprosjektet i Heimdalsvegen 1, 3, 3B og 3C på Heimdal som ble presentert for et par sider tilbake siden, og det har i den forbindelse blitt publisert en del nye illustrasjoner av prosjektet. Det blir markedsført under navnet Blomkvartalet og det vil inneholde 85 nye leiligheter.

Jeg er ingen stor fan av utformingen av kvartalet og jeg mener det har alt for mange monotone trevegger. 

Prosjektets hjemmeside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 28. desember 2020 22:47
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Planforslaget for reguleringen Cecilienborgvegen 2 ligger nå ute til offentlig ettersyn. Dette er eiendommen som ligger rett på andre siden av Osloveien for planforslaget som ble presentert et par innlegg opp på denne siden

Det ønskes å utvikle eiendommen med et nytt boligprosjekt. Prosjektet er utformet som et kvartal dandert rundt et indre gårdsrom og vil ha høyder som varierer fra minimum 3 etasjer til maks 9 etasjer. Det vil inneholde rundt 160 til 170 leiligheter. I tillegg åpner reguleringsplanen for etableringen av 1850 kvadratmeter med næringsareal i kvartalets første etasje. 

Reguleringsforslaget er utarbeidet i et samarbeid mellom Plansmia, Skibnes Arkitekter og Spark studio på vegne av tiltakshaver Realinvest. Det er satt frist til den 20. februar for å komme med innspill.

Jeg synes planforslaget på andre siden av veien hadde en mer vellykket og urban utforming. 

Kunngjøringsannonsen på nettsiden til Trondheim kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. januar 2021 17:16
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Koteng eiendom har nylig gjennomført et parallelloppdrag for utviklingen av kvartalet som ligger mellom gatene Olav Tryggvasons gate, Munkegata, Thomas Angells gate og Nedre Enkeltskillingsveita i Midtbyen. De har gitt prosjektet navnet Dyrehaven. 

De tre arkitektkontorene Pir II, Hus arkitekter og Skibnes Arkitekter deltok alle med hvert sitt forslag til hvordan kvartalet skulle utvikles. Koteng har nå bestemt seg å gå videre med bidraget fra Pir II. Pir sitt bidrag inneholder et to etasjes nybygg med saltak i Munkegata 35, et overbygget gårdsrom med hengende hager og en ny fasade på forretningsorden i Olav Tryggvasons gate 39.

Illustrasjonene ble funnet her på nettsiden til Koteng Eiendom.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. januar 2021 21:58
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er nå blitt søkt om rammetillatelse for et nytt leilighetsbygg i Kongens gate 23 og 27 i Midtbyen. Dette er en revidert versjon av det såkalte Repslagergården-prosjektet som ble presentert på side to i denne tråden. 

Eiendommene består av en rekke med eldre, vernede trebygninger mot Kongens gate og langt ett-etasjes høyt næringsbygg samt en bygård på fire etasjers mot Repslagerveita. Næringsbygget på én etasje er sokkel til et fire etasjers høyt forretningsgård-prosjekt fra 1917 som aldri ble fullført. Byggets konstruksjoner er derfor dimensjonert for et påbygg.

Prosjektet det er søkt om består av parallelle lamellbygg bygget på taket av næringsbygget, slik at det har fire etasjer til sammen etter påbyggingen. De nye byggene er planlagt oppført i massivtre og fasadene vil i hovedsak bli kledd med stående trepanel. Prosjektet vil inneholde 32 leiligheter.

Det er prosjektert av Odin prosjektering.

 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 27. januar 2021 23:36
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg synes for øvrig det er litt synd at man bare ikke fullfører det planlagte bygget fra 1917. Her er slik det var planlagt å bli:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 27. januar 2021 23:37
jh og sliwek20 likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen oppdaterte (men desssverre svært småe) illustrasjoner av planene for utviklingen av den gamle trikkestallen på Elgeseter. Planen er å integrere trikkestallen inn et nytt kontrobygg på seks etasjer og prosjektet har fått navnet Teknostallen. Byggestart er planlagt å være til januar neste år. 

Prosjektet er tegnet av PIR II arkitekter.

Illustrasjonene ble funnet i denne artikkelen på nettstedet Bygg.no.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. februar 2021 23:30
Eric og Mikael likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt boligprosjekt som er planlagt oppført i Veisletten allé 13 ved Stavne bru og Lerkendal. Eiendommen ligger rett overfor den pågående Holtermanns veg-utbyggingen. Prosjektet består av tre bygg på tre til fem etasjer med 32 leiligheter til sammen. To av byggene vil få fasader i farget puss, mens fasadene på det siste bygget vil ha en trekledning malt i en grønn-grå fargetone. Den foreslåtte fargepaletten er visstnok inspirert av de verneverdige småhusene som ellers preger Veisletten allé. 

Reguleringsplanen ble vedtatt den 4. februar i år og ble søkt om rammetillatelse den 12. samme måned. Både planforslaget og rammesøknaden ble utarbeidet av Tag arkitekter. Utbygger er Trym bolig.

Jeg synes arkitekturen er ganske kjedelig, men jeg synes det samtidig er gledelig å se flere og flere prosjekter med litt spenstigere fargebruk som dette.

Prosjektets hjemmeside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. februar 2021 14:35
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Bystyret vedtok nylig detaljreguleringen av Anne Kathrine Parows veg (tidligere Sentervegen) på Tiller. Reguleringsplanen åpner for å bygge et nytt bolig- og næringsprosjektet på restarealet som ligger mellom Anne Kathrine Parows veg og Vestre Rosten. 

Den sørlige halvdelen av planområdet er i sin helhet avsatt til boligformål. Boligene er utformet som et titalls frittstående blokker med høyder fra to til elleve etasjer, der de høyeste byggene er plassert mot Vestre Roten. Den nordlige halvdelen er regulert med en kombinasjon av tjenesteyting, forretning og kontor, og med boliger på toppen. Denne delen er planlagt som et L-formet bygg på ni til ti etasjer (pluss sokkel). 

Reguleringsplanen åpner i alt for å bygge rundt 17 700 kvadratmeter med bolig og 6 500 kvadratmeter med næringsformål, noe som vil gi opp til 720 nye boliger.

Planforslaget ble laget av Voll arkitekter på vegne av forslagstiller Lord Eiendom. Det er satt frist til den 28. denne måneden for å klage på vedtaket.

Kunngjøringsannonsen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. mars 2021 23:05
Side 4 / 5