Byutvikling og bygg...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Trondheim Byutvikling og byggeprosjekter i Trondheim

Side 5 / 6
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn oppdaterte illustrasjoner av planene for Midtbykvartalet som ble presentert tilbake på side 1 (det var faktisk første prosjekt i tråden i sin helhet!). De tidligere planene inneholdt et nybygg som erstatning for den ombygde bygården i Olav tryggvasons gate 23. I det reviderte konseptet så foreslås det i stedet å gjenoppbygge en kopi av bygårdens tapte fasade. Planene inneholder i tillegg et nybygg på seks etasjer i bakgården av kvartalet. 

Arc arkitekter er engasjert som plankonsulent for prosjektet.

Den opprinnelige fasaden på bygården i Olav tryggvasons gate 23:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. mars 2021 22:24
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et par illustrasjoner av det nye leilighetsbygget som er planlagt i Kongens gate 23 og 27 i Midtbyen. Illustrasjonene er lånt fra en annonse på Finn.no.

Kilde til bildene.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. mars 2021 23:34
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt boligprosjekt som er under planlegging i området som ligger mellom Rosendal og Solsiden. Prosjektet markedsføres under navnet Basseløkka og vil bli bygget på eiendommen i Frostaveien 3. Det står en tidligere margarinfabrikk (fra Rosendal Fabrikker) fra 1920-tallet på den vestlige halvdelen av eiendommen, mens resten brukes som parkeringsplass.

Basseløkka vil bestå av et helt nytt bykvartal med 174 leiligheter.Det vil ha fem etasjer hvorav den øverste vil være satt noe tilbake fra fasadelivet. Kvartalet er oppdelt i ti “enkeltbygg” som vil markeres med forskjellig material- og fargebruk. Fire av byggene vil ha fasader kledd med rødlig tegl, mens resten av byggene vil ha fasader i puss i forskjellige fargenyanser.

Kvartalet er tegnet av Myrseth Arkitektkontor og utbygger er Fredensborg Bolig. Kommunen innvilget nylig rammetillatelse for prosjektet og planen er starte byggingen nå til høsten.

Arkitekturen er ikke den mest spennende og jeg skulle ideelt sett at man prøvde å integrere den gamle margarinfabrikken inn i prosjektet, men jeg synes likevel det ser ut som et ganske fint og urbant prosjekt. Tar jeg ikke helt feil så er dette det første helt lukkede kvartalet som blir bygget i Trondheim i moderne tid. Jeg synes det er utrolig flott å se at flere og flere prosjektet adopterer denne formen. 😀 

Prosjektets hjemmeside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 30. mars 2021 13:05
sliwek20
(@sliwek20)
Bruker Registered

Liker alt, bortsatt fra at det er ingen næringslokaler. 

Innlegget ble endret for 6 måneder siden av sliwek20
SvarSitat
Publisert : 30. mars 2021 14:57
Mikael
(@mikael)
Bruker Registered

Et lokale i et eller to av hjørnene som inneholdt noe annet enn bolig hadde gjort seg ja, gjerne mot at man tillot én etasje til.

SvarSitat
Publisert : 30. mars 2021 15:05
arntfu
(@arntfu)
Bruker Registered

Tar ikke det så tungt, i og med at det fins endel næringseiendommer i umiddelbar nærhet, som har god bruk for det ekstra kundegrunnlaget.

Forøvrig er kvartalet umiddelbart over og til høyre i det første bildet også blitt helt lukket i nyere tid. Bygget som vender mot Innherredsveien er fra tidlig 1900-tall (tror jeg), mens mesteparten av kvartalet er fra 90-åra, pluss to innfill-bygg fra 2000-tallet. 

SvarSitat
Publisert : 31. mars 2021 12:18
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@arntfu Ja, det er og et par andre kvartaler i Trondheim som blir blitt lukket i nyere tid. For eksempel har begge de to kvartalene mellom Hornemansgården og Erling Skakkes gate i midtbyen blitt det. Det jeg mente med kommentaren min var at jeg er ganske sikker på at dette er eneste helt nye og helt lukkede kvartalet som blir bygget i Trondheim i moderne tid. I de andre eksemplene så har kvartalsstrukturen i praksis blitt diktert av tidligere bygg, men i dette tilfellet er det et grep som man bevist har valgt. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 31. mars 2021 12:29
arntfu
(@arntfu)
Bruker Registered

@fredrik Oi, margarinfabrikkbygget forsvinner helt, ja. Det er ganske unikt i vår sammenheng, enig der.

SvarSitat
Publisert : 1. april 2021 20:36
Eric
 Eric
(@eric)
Bruker Registered

Planforslaget er innsendt av Rett Hjem Arkitekter AS som plankonsulent, på vegne av forslagsstiller Saupstad Senter AS. Planområdet består av det som i dag er Saupstadsenteret og diverse parkeringsplasser.

Prosjektet innebærer å gjøre Saupstad Senter til et attraktivt senterområde for Saupstad, samt opparbeide et ordentlig torg for bydelen. Her er det planlagt et kjøpesenter med et boligkvartal oppå på den nordlige delen av tomten og to punkthus på 7-8 etasjer på den sørlige delen. Fasadene på kvartalet skal være tilpasset omgivelsene. Området er ofte referert til som ‘Kvitbyen’ og består hovedsakelig av forstadsblokker bygd på 70-tallet. Planforslaget legger til rette for utbygging av 280 leiligheter totalt.

Dagens torg og senter trenger sårt et løft og butikkene på senteret trenger et større kundegrunnlag, så idéen om fortetting på området er god. Men personlig skulle jeg ønsket at bygget ikke lå så tett opp mot vegen på nordsiden dersom høyden beholdes, siden det fremstår som en stor, skyggeleggende kloss. Det er også høyt og relativt massivt i forhold til de eksisterende, fireetasjes blokkene rundt. Punkthusene ligger også ganske tett opp mot relativ lave femetasjesblokker sør for planområdet. Jeg tror også det vil være vanskelig for senteret å fylle alt handelsareal dersom de setter av for mye plass til det, og at det vil lide på samme måte som mange lokalsenter med tomme butikkareal.

SvarSitat
Publisert : 6. april 2021 18:56
arntfu og Fredrik likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen illustrasjoner fra planforslaget for utviklingen av Mellomila 79 og 81 i Ilsvika. EIendommen består av en tidligere industribygning som ble oppført gjennom flere byggetrinn i perioden 1913 til 1930.  I tillegg er det oppført et nyere påbygg på bygningen i det nordvestlige hjørnet mot Mellomila. Bygningen er tegnet i nyklassisistisk stil og er i dag vernet (med unntak av det nyere tilbygget). 

Eiendommen ble omregulert til boliger så seint som i 2018. Ifølge forslagsstiller er denne planen imidlertid ikke gjennomførbar på grunn av leilighets-inndelingen og hvordan leilighetene var plassert i forhold byggets bærekonstruksjoner. Det er derfor et ønske om regulere eiendommen på ny.

Planforslaget legger opp til å rive det nyere tilbygget og bygge et nytt leilighetsbygg fem etasjer i det nordøstre hjørnet av tomta. Fasaden der hvor tilbygget tidligere stod, vil så bli utvidet med karnapper med terrasser og større vinduer for å sikre lys. Prosjektet vil inneholde et sted mellom 68 og 72 leiligheter fordelt på de to byggene. Langs Mellomila anlegges det parklignende uteoppholdsareal for beboerne.  

Planforslaget er laget av Plan arkitekter i samarbeid med Skibnes Arkitekter.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 10. april 2021 15:19
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er planer om å bygge et nytt nærings- og boligprosjekt på Risvollan i bydel Lerkendal. Det er planlagt bygget på det som i dag blir brukt som parkeringsplass og bensinstasjon øst for Risvollan senter.

Prosjektet vil bestå av et kvartal med høyder fra fem til åtte etasjer (inkludert sokkelen). Kvartalet vil inneholde plass til det som blir beskrevet som to moderne dagligvarebutikker i sokkeletasjen. Etasjene over vil inneholde leiligheter. Mellom det nye kvartalet og dagens senter er det planlagt etablert en offentlig allmenning. 

Det pågår nå en dialogfase med kommunen i forbindelse med utarbeidelsen av et endelig planforslag. Denne prosessen blir håndtert av Pir II arkitekter. Prosjektet blir utviklet i et samarbeid mellom NHP Eiendom, Coop Norge og Trondheim kommune.

Mulig utforming av fasadene:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. april 2021 20:37
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Noen illustrasjoner fra planforslaget for Breidablikveien 66 og 68 på Byåsen. Eiendommen ligger på sørsiden av krysset der Breidablikkveien krysser Byåsveien og er dag bebygd med to eneboliger. 

Planforslaget åpner opp for erstatte eneboligene med to nye leilighetsbygg plassert parallelt med Breidablikkveien og Byåsveien. Byggene har fem etasjer på det høyeste, men volumene trappes ned i begge retninger fra krysset. I punktet der byggene møtes er det planlagt en liten, offentlig plass. Prosjektet vil inneholde 45 leiligheter.

Planforslaget er laget av Agraff Arkitektur og forslagsstiller er Sivilingeniør Godhavn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. april 2021 23:31
arntfu gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn et oppdatert planforslag for bygget med studentboliger som planlegges i Klostergata. Høydene har blitt noe redusert siden sist og det har nå to etasjer med et høyt saltak der det møter Schwachs gate i nordvest. Bygget vil inneholde 166 hybler.

Planforslaget er laget av Tag arkitekter og forslagsstiller er r Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. april 2021 20:48
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et infill-prosjekt som ut i fra hva jeg forstår er under planlegging i Strandveien 27A på Svartlamoen. Prosjektet vil erstatte et ett-etasjes høyt nærings-/lagerbygg. Illustrasjonen ble funnet på nettsiden til beboerforeningen på Svartlamoen.

Jeg synes det ser ut som et veldig fint prosjekt med interessant arkitektur. 

Illustrasjonen ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. mai 2021 21:08
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en del oppdaterte illustrasjoner av prosjektet som er under utvikling i Kongens gate 23 og 27. Prosjektet markedsføres under navnet Leütenhaven Bolig. Som vi kan se ut ifra illustrasjonene har man nå valgt å gå for en litt annen utforming av prosjektet med mer varierte fasader.

Illustrasjonene ble funnet her på prosjektets nettside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. mai 2021 21:33
sliwek20 gitt lik
Side 5 / 6