Byutvikling og bygg...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Trondheim Byutvikling og byggeprosjekter i Trondheim

Side 7 / 7
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt søkt om rammetillatelse for prosjektet i Østmarkveien 3 og 5 på Lade. Prosjektet er tegnet av Tag arkitekter. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. desember 2021 19:36
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Bystyret i Trondheim hadde en slags godkjennings-kavalkade i går og de godkjennte blant annet reguleringsplanene for Erling Skakkes gate 3-5 i Midtbyen, Mellomila 79 og 81 i Ilsvika og studentboligene i Klostergata.

Artikkel i Adressa.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 10. desember 2021 21:06
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen flere bilder av nybygget i Kjøpmannsgata som huser Kjøpmannsgata Ung Kunst (også omtalt under den noe spesiellle forkortelsen "KUK"). 

Bildene ble funnet på Facebook-siden til Hus arkitekter, som er de som har tegnet bygget.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. desember 2021 22:25
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et stort boligprosjekt som er tenkt utviklet i den skogkledde skråningen over Byåsveien på Dyrborg. Prosjektet består av elleve forskjellige bygg som er fordelt på en blanding av eneboliger, rekkehus og leilighetsbygg. De vil inneholde rundt 53 leiligheter til sammen.

Planene er laget av YME Arkitekter. Planforslaget vil bli behandlet før utleggelse til offentlig ettersyn av bygningsrådet på førstkommende tirsdag.

Jeg mener det burde settes strengere krav til utformingen av bebyggelsen da jeg synes det egentlig ser ut som noen gråe bokser nå. 

Dokumentene til møtet i bygningsrådet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 18. desember 2021 19:20
Mikael
(@mikael)
Bruker Registered

Enig, men noen interessante nye rom, lokaliseringen tatt i betraktning.

Kan bli spennende å følge.

SvarSitat
Publisert : 19. desember 2021 19:15
arntfu
(@arntfu)
Bruker Registered

Danske Jaja Architects og Ghilardi+Hellsten har levert hvert sitt forslag til ny bebyggelse av tomta til den gamle skolebygningen tilhørende Huseby skole. Begge skisserer boligbebyggelse for rundt 100-125 boenheter, men med forskjellig formspråk. Personlig syns jeg Jajas prosjekt virker mer tiltalende, med større utnyttelse og mere interessant arkitektur. Artikkelen og illustrasjonene er hentet fra nyhetsnettstedet bydelsnytt.no.

 

Jaja Architects "Super Saupstad":

(Ill. Jaja Architects)

 

Ghilardi+Hellsten "Saupstad+":

(Ill. Gilardi+Hellsten)

SvarSitat
Publisert : 28. desember 2021 09:55
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@arntfu Jeg synes ikke at noen av forslagene er å hope i taket av akkurat, men jeg synes det første har mer interessant arkiktetur i hvert fall. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 28. desember 2021 18:29
Rambazamba73
(@rambazamba73)
Bruker Registered
Holywood 2
Ghetto
surreal
Hvor er bilene
bilde

 

Som en av nærmeste nabo til utbyggingstomt Dyrborg (på Byåsen i Trondheim) har jeg følgende innspill:

Nå er det Trondheim sin tur med stygg blokkfortetting. Verneverdig villa og gammelt skogsområde skal rives/fjernes for å gi plass til tett bebyggelse av blokker, støttemurer og åpen P-kjeller. Området er godt synlig fra hele byen og er del av såkalte «grønne vegger», som kommunen opprinnelig hadde tenkt å bevare. Som en julegave til spekulantene skal prosjektet vinkes gjennom med bare mindre endringer, på tross av at kommunen og byantikvaren tidligere har vært tydelige på at dette prosjektet måtte bearbeides betydelig. Så nå er det «vanlige folk» sin tur til å lide i skyggen av blokker. Prosjektet bryter helt med stedskarakter (villastrøk) uten å gi nok tilbake. Stien som er nevnt som kompensasjon er på grunn av mange trapper ikke universelt utformet. Hvem brøyter disse trappene? Hva hjelper stien folk med barnevogner, sykler og rullestoler.

Prosjektet tar seg til rette og overskrider mange grenser. Totalt skal 1550m² tomt "erverves" (=ekspropriteres). Eiendommene i Sverre Hassels vei 3 og 5-11 skal avgi tomt både på over- og nersiden. Disse eiendommene er allerede sterkt belastet av trafikken i Byåsveien. Nå skal de få enda mindre plass på egen tomt for å holde avstand til trafikkstøy.

Prosjektet tar heller ikke hensyn til kommunens arealplan (KPA). I områder markert med «naturstruktur» skal det felles trær, foretas terrenginngrep og muligens bygges. Som kompensasjon nevnes stien og lekeplass. Men stien er allerede tenkt som kompensasjon for avvik fra stedskarakter. På grunn av stort antall boliger er lekeplass uansett pålagt, så det er ikke noe ekstra kompensasjon. Siden planforslaget forutsetter at hele skogen ved ny bebyggelse skal felles, så syns vi det er urimelig og unødvendig å forbruke enda mer naturområde.

Prosjektet overstiger også grensavstand til nabogrense i noen plasser (>4m eller 1/2 fasadehøyde)

Biladkomst er planlagt uten trafikklysregulering i Byåsveien. I rushtid vil bileierne fra 61 nye parkeringsplasser fort oppdage muligheten for å kjøre via Sverdrups vei, siden den har trafikklys. Sverdrupsvei som er smal og uten fortau tåler ikke ekstra biler. Det bør etableres i det minste gjennomkjøring forbudt mellom Sverre Hassels vei og Sverdrups vei.

Vi som har barn på Åsveien skole er overrasket over at skoleveien skulle kunne oppfattes som akseptabelt trygg med de få tiltakene som er tiltenkt, sammen med økende trafikkbelastning når de fleste skal til jobb/skole. Kryssing av 4-felts bilvei uten midtrabatt (Byåsveien), og smalt fortau med slitt fortauskant gjør skoleveien utrygg. Vestsiden av Byåsveien er verst mellom Sverdrups V. og Fridtjof Nansens V. , men det er ikke mye bedre på fortauet på østsiden av veien. Det er ikke akseptabel skolevei før man kommer til krysset Byåsveien-Fridtjof Nansens vei, og det må være et minstekrav at hele strekningen utbedres.

Hvorfor kan man ikke bare fortette med samme type saltakshus som finnes i området? Kansje litt tettere og høyere enn eksisterende bebyggelse, men blokker hører ikke hjemme her. Foreslått blokkbebyggelse med flate tak minner om favelas og vil framstå som et stygge sår i de tidligere grønne vegger.

I koronas tid burde man utsette slike fortettingsprosjekter som krever kollektiv transport. Dessuten er det uakseptabelt at folk på hjemmekontor plages månedvis/årevis med støy fra sprenging, fjellsaging og lastebiltrafikk.

Eksisterende eneboliger vil miste utsikten, sollys og beliggenhet mot skogen. Blokkene kaster lange skygger både på nabotomter, men også på utbyggingsområdet, og forringer kvaliteten av uteområdene. Innsikt og støy fra de nye felles takterrassene og uteplasser på nivå med nabotomtene, vil komme å til å plage oss for alltid. En kompensasjon for tapt bokvalitet er ikke tilbudt. Million gevinsten skal kun går til de frekke spekulantene på bekostningen ab byen og nabolaget.

Avslutningsvis er det verdt å merke seg at kommunens endringspunkt Nr. 2 har en vesentlig feil. Tomt 421/263 har ingen adkomst til avstikker fra Byåsveien. Muligens mener man 421/261? Litt pinlig kanskje, at man forlanger stenging av adkomstvei for feil eiendom. Her skulle det åpenbart gå veldig fort før jul, slik at det blir minst mulig opprør når prosjeket vinkes gjennom i juleferien. 

Her er det svært mange gode punkter i naboenes innsigelser fra 2016/2017 som har blitt avglemt på veien. Er det kanskje derfor ikke naboene har blitt oppdatert med informasjon om den nye planen anno julen 2021? Det holder ikke å skrive i avisa at naboene er godt informert og involvert, når det er 5 år siden informasjonsmøtet, og det har kommet null informasjon på 4 år.

Etter diverse skandaler med byggeprosjekter ville man forvente at kommunen og politikerne tar med seg erfaringene fra flere av utbyggingene som de angrer på i nabolaget vårt, og sørger for en bedre stedstilpasset og kvalitetssikret detaljreguleringsplan for Dyrborg enn det som nå ligger til behandling i Bygningsrådet 11.1.2022.

Mer info finnes på vår facebook side: Nei til blokker på Dyrborg

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.adressa.no%2Fpluss%2Fnyheter%2Farticle24967490.ece%3Ffbclid%3DIwAR1cFcLHzpHBysb1rOLjyDhCp3r_TDbzQ7MMDY7wcuAygLz3OlXq0AbsQS4&h=AT2RdZIxb4d7jV1qvluPrwUmCDWMouDS2zfutjjYakKXxUNQv5Bsjg-aF0tcnyPM3ax_6tiO99OT__BDTbfFLsaF04wbCkm6pSelQ5CbIc-enLAkszdQEDNVSbGrjvbA5g&__tn__=%2CmH-R&c [0]=AT3mWa5G6KuoSugLTJN0777iDgIJVz5cLb9gP5OXq2cd3ywsenT59U3hn20243jT9zpASEIkV-VHNKAK0szcfeMGoZi3QABX8rzwjXJN1lUk0Nfpk-VUZUjEcBR1H-VjYLdAJ7Mxr56t8U1II0xXTt2oaXXssWnXDIpIcJi5c4ON0bz2NzBZyo9HBYmlIU77FywH54u1CyerCmgA5Ds

Innlegget ble endret for 2 uker siden av Rambazamba73
SvarSitat
Publisert : 6. januar 2022 18:02
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@rambazamba73 Velkommen til forumet.

Jeg plasserte innlegget ditt her, ettersom prosjektet du referrer til er publisert i denne tråden. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. januar 2022 18:05
Side 7 / 7