Trondheim | Områdeu...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Trondheim | Områdeutvikling | NTNU Campussamling  

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd for den planlagte utviklingen av NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) sitt såkalte campus-område i Trondheim. Norges tekniske høgskole ble opprinnelig etablert i 1910 på Gløshaugen, et par kilometer sør for Trondheim sentrum. Skolen har siden vokst seg til å inkludere en mengde lokalisasjoner rundt omkring i Trondheim, med humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag på Dragvoll og fag innenfor kunst og musikk i Midtbyen. 

Det er nå et ønske om samlokalisere store deler av NTNUs virksomhet i Trondheim i et nytt campus-området sentrert rundt det gamle universitetsområdet på Gløshaugen. Det nye campus-området vil i tillegg dekke Høgskolebakken ned mot Samfunnet og Hestehaugen ned mot Elgeseter gate. I alt er det planlagt å bygge ut 92 000 kvadratmeter med nye bygg og videre rehabilitere 45 000 kvadratmeter av dagens bygningsmasse. 

Kommunen vedtok en veiledende plan for offentlige rom og forbindelser (vpor) med føringen for den videre utviklingen av  området i 2019. Det ble så sendt inn et planinitiativ i mai med ønske om å starte på reguleringen av prosjektet. Planen er ha området ferdig regulert innen utgangen av 2022.

I planinitiativet har det vært fokus på å forbedre områdets henvendelse mot resten av byen. Høgskolebakken foreslås utviklet med to kvartaler med nye sammenhengende volumer med næringsbebyggelse, og det sees på mulighetene for å få NRK midt sitt hovedkontor hit. Hestehaugen foreslås utviklet med en ny klynge med bygninger av høy utnyttelse, som skal sikre forbindelser mellom Gløshaugplatået og kollektivknutepunktet på Elgeseter. Gløshaugen foreslås utviklet basert på den tablerte kvartalsstrukturen og med nye bygninger syd mot Strindvegen. 

Planinitiativet er utarbeidet av Rodeo arkitekter.

Sitat
Topic starter Publisert : 5. juli 2020 13:39
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt søkt om rammetillatelse for oppføringen av bygget som skal huse det Medisin- og helsevitenskapelig fakultet. Bygget vil i tillegg inneholde idrettsfasiliteter for studentsamskipnaden i Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Det er tenkt bygget i Elgeseter Gate 10. Eiendommen ligger egentlig utenfor området som er dekket av planiantivet presentert i forrige innlegg, men ettersom det er likevel såpass nærme og bygget vil bli en del av NTNU, så synes jeg det var naturlig å poste det her.

Nybygget dimensjoneres for 2000 studenter, 2000 brukere av idrettsfasilitetene og 200 ansatte. Det har et samlet areal på nesten 14 000 kvadratmeter fordelt på seks etasjer. Byggets fasader vil bli utført i treverk behandlet med linolje, men med enkelte partier som er forbeholdt solcellepaneler. Prosjektet inkluderer og et nytt torg anlagt i det nordvestlige hjørnet av eiendommen. 

Bygget er tegnet av Link arkitektur.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 5. juli 2020 22:02