Områdeutvikling | N...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Trondheim Områdeutvikling | Nyhavna

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd for den planlagte utviklingen av nytt byområde på Nyhavna i bydel Østbyen i Trondheim. Nyhavna er et område som ligger øst for Nidelvas utløp i Trondheimsfjorden. Området er på rundt 350 daa. og brukes i dag av diverse havnevirksomheter. Planområdet inneholder og bygningene Dora I og Dora II, som ble bygget som ubåtbunkere av tyskerne under krigen. 

De sentrale områdene av Nyhavna eies i hovedsak av det interkommunale selskapet Trondheim havn. I tillegg eier Trondheim kommune et område lengst nord i planområde, Bane Nor Eiendom (tidligere Rom eiendom) eier et et område syd ved jernbanen og Jernbaneverket eier et område ved siden av det igjen. 

Trondheim bystyre vedtok kommunedelplanen for utviklingen av Nyhavna i 2016. I den heter det at området skal bli utviklet til en ny bydel med bymessig bebyggelse, varierte funksjoner, et sykkel- og fotgjengervennlig gatenettverk, sammenhengende grøntstrukturer og at det skal legges til rette for miljøvennlig transportløsninger. 

I kommunedelplanen legger opp til en 40/60-fordeling mellom bolig- og næringsareal og det åpnes for å utbygge rundt 200 000 kvadratmeter med boliger og rundt 270 000 kvadratmeter med næring. Området er tenkt å huse rundt 2500 boliger og 10 000 nye arbeidsplasser.

Sitat
Topic starter Publisert : 16. mai 2020 18:19
JohnK
(@johnk)
Bruker Registered

Så rammet inn av Jernbanebrua og Nidelva som dette området er frykter jeg at det vil føles ganske isolert fra byen ellers. Det blir spennende å se hvordan og i hvilken grad de forholder seg til det når planene blir mer konkrete.

SvarSitat
Publisert : 16. mai 2020 19:21
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn et planinitiativ med ønske om å starte detaljreguleringen av prosjektet som blir kalt Lademoen Stasjon. Som navnet indikerer, er prosjektet planlagt bygget på den delen av Nyhavna nærmest Lademoen jernbanestasjon. Dette er kjent som delområde 2 av i alt 9 delområder i kommunedelplan.

Det foreslås å bygge ut feltet med en blandet bebyggelse bestående av et konferansehotell med rundt 400 rom og bykvartal med en blanding av kontor og boliger. I tillegg er deler av planområdet mot Svartlamoen avsatt som mulige tomter for erstatningsboliger for de som blir berørt av av den planlagte utbyggingen av nytt dobbeltspor for jernbanen.

Hotellet med tilhørende konferansesenter er plassert nærmest stasjonen. Hotellet er tenkt som et frittstående bygg på åtte etasjer, som krager innover fram femte etasje og opp. Konferansesenter er tenkt som et lavere frittstående bygg ved siden av hotellet. 

Bykvartalet er plassert nord for hotellet. Kvartalet er delt opp mindre volum med høyder mellom 4 til 7 etasjer. 

Planiniativet er utarbiedet av NSW arkitektur.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 16. mai 2020 21:57
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin
Publisert av: @johnk

Så rammet inn av Jernbanebrua og Nidelva som dette området er frykter jeg at det vil føles ganske isolert fra byen ellers. Det blir spennende å se hvordan og i hvilken grad de forholder seg til det når planene blir mer konkrete.

Ja, jeg tror det vil bli vanskelig å skape et godt sammenhengende byområdet fra Midtbyen og ned til Nyhavna. Samtidig er Nyhavna-området såpass stort at jeg tror det kan fungere ok som et mer eller mindre selvstending område, så lenge det utvikles riktig. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 16. mai 2020 22:18