Områdeutvikling | R...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Trondheim Områdeutvikling | Ranheim

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd for den planlagte utviklingen av Ranheim i Østbyene bydel i Trondheim. Ranheim er et område som ligger rundt 5 kilometer i luftlinje øst for Trondheim sentrum. 

Det har vært bosetninger her helt siden eldre steinalder. Området begynte så vidt å preges av industri fra 1600-tallet og utover, men det var med etableringen av Meråkerbanen i 1881 at utviklingen virkelig tok seg opp. Papirfabrikken på Ranheim startet produksjonen i 1884, og sammen med den ble det bygget ut nye områder med arbeiderboliger. Området har siden blitt en del av forstedene til Trondheim og det preges i dag av en blanding av småhusbebyggelse og nyere leilighetsbygg. 

Det planlegges nå å bygge nytt dobbeltspor mellom Trondheim og Stjørdal med ny stasjon på Ranheim. I den forbindelse har det blitt påbegynt arbeidene med å lage en overordnet plan  (en kommunedelplan) for utviklingen av Ranheim til et nytt lokalsentrum og kollektivknutepunkt. Planene legger opp til en økning av befolkningen fra 2400 innbyggere i 2010 til rundt 3800 innbyggere i 2020.

Det har nylig blitt sendt inn et forslag til planprogram for området. Planprogrammet inneholder fire alternativer som vil bli undersøkt for den videre utviklingen av planene: 

Alternativ 1 går ut på å utvikle et sentrumsområde lagt langs Ranheimsvegens historiske trasé.

Alternativ 2 går ut på å videreutvikle området som ligger til vest på Ranheim, der helse- og velferdssenteret og idrettsstadion ligger i dag. 

Alternativ 3 går ut på å videreutvikle området i vest i likhet med alternativ 2. I tillegg til det går det ut på å anlegge en holdeplass for metrobuss i sørøst, i tråd med forslag sendt inn av grunneierne i området. 

Alternativ 4 går ut på å kun utvikle et sentrumsområde ved holdeplassen for metrobuss sørøst på Ranheim. Alternativet bygget på forslagene sendt inn fra grunnierne i området.

Sitat
Topic starter Publisert : 11. juni 2020 10:33
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen illustrasjoner som viser Veidekke Eiendom sine planer for området de eier på Ranheim. Prosjektet er gitt navnet Ranheim Senter og er foreslått bygget på en av eiendommene som ligger øst i planområdet, like ved den foreslåtte metrobuss-holdeplassen. Veidekke ser for at prosjektet kan inneholde rundt 8 000 kvadratmeter med næringsarealer og ca. 470 boliger. De forventer at salget av boligene kan starte i 2022.

Så vidt jeg kan se finnes det ingen egen plansak for dette prosjektet i arkivene til Trondheim kommune, så jeg antar at de venter på at planprogrammet blir ferdigstilt før de eventuelt starter på reguleringsprosessen.

Illustrasjonene ble funnet på nettsiden til Veidekke Eiendom.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. juni 2020 21:22
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Planene for Ranheim Senter fra forrige innlegg ble behandlet av bygningsrådet på møtet som de avholdte den 25. juni, der det ble vedtatt og legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. Det som er litt pussig er at forslagsstiller (i dette tilfellet Veidekke) hadde trukket prosjektet før behandlingen, så det blir nå lagt ut til offentlig ettersyn i tross med Veidekkes ønske. Planene er utarbeidet av Selberg Arkitekter.

Her er noen flere illustrasjoner av planene som var lagt ved planforslaget:

Dokumtenten fra møtet kan sees her

SvarSitat
Topic starter Publisert : 2. juli 2020 21:38