Larvik, den ikke-funksjonelle byen

Larvik, den ikke-funksjonelle byen

I norsk målestokk er ikke Larvik noen liten kommune. Med sine 47 107 innbyggere (per 1. januar 2019) er den Norges 18. største i folketall. Tettstedet Larvik utgjør, med sine 24 357 innbyggere, ligger på 19. plass. I en mer bymorfologisk sammenheng skårer også...