Stasjonen i Tønsberg – et prosjekt til etterfølgelse

Stasjonen i Tønsberg – et prosjekt til etterfølgelse

Til tross for at statlige planretningslinjer for som tar til orde for kompakt byutvikling, ser man at mange bykommuner fortsetter å la arbeidsintensive virksomheter etablere seg utenfor bykjernene. Nye kontorfelter legges ofte i tilknytning til hovedveiene, med...