Stasjonen i Tønsberg – et prosjekt til etterfølgelse

Stasjonen i Tønsberg – et prosjekt til etterfølgelse

Til tross for at statlige planretningslinjer for som tar til orde for kompakt byutvikling, ser man at mange bykommuner fortsetter å la arbeidsintensive virksomheter etablere seg utenfor bykjernene. Nye kontorfelter legges ofte i tilknytning til hovedveiene, med...
En kikk på Sjøparken Agnes

En kikk på Sjøparken Agnes

I utkanten av Stavern, fem kilometer fra sentrum av Larvik, er et byggeprosjekt utenom det helt vanlige under bygging. På det gamle industriområdet Agnes, som i 150 år var hjemsted for produksjon av fyrstikker, takplater og sponplater, bygges det en helt ny bydel....