Page 1 of 1

Ny Oslotunnel

Posted: 14 Nov 2022, 12:32
by Fredrik
Dette er en tråd for den planlagte nye jernbanetunnelen gjennom Oslo sentrum. Dagens Oslotunnel har for liten kapasitet og det er derfor lenge vært planlagt en ny tunnel som avlastning. I sommer bad regjeringen Jernbanedirektoratet om å utarbeide et såkalt beslutningsgrunnlag for den nye tunnelen og å inngå avtale med Bane Nor om å starte den videre planleggingen av prosjektet.

Denne illustrasjonen viser foretrukket alternativ for ny tunnel. Illustrasjonen er hentet fra en rapport som Bane Nor la frem i september i 2021. De foreslår å bygge en ny lang tunnel fra Vækerø til Oslo sentralstasjon (utenom Skøyen). De foreslås at det lages to nye fjellhaller med plattformer på hver sin side av dagens Nasjonalteateret stasjon. Lysaker stasjon vil bli bygget om til å håndtere syv spor.

Image