Page 2 of 7

Re: Romerike | Byutvikling og prosjekter

Posted: 29 May 2022, 18:37
by Annevanne
Fredrik wrote: 29 May 2022, 17:50 Det likner på budsjett-versjonen av Domus Juridica på Tullinløkka. Jeg personlig er ganske svak for slike forseggjorte mursteinssfasader, så jeg synes ikke det gjør noe og jeg håper vi får se flere slike forsøk i fremtiden og. Men som sagt synes jeg de gråe fasadeplatene og gråheten generelt ødelegger en del av helhetsinntrykket. :)
Hadde det ikke vært for de stygge platene ville jeg sagt at dette er langt mer vellykket på et estetisk nivå en Domus Juridica.

Re: Romerike | Byutvikling og prosjekter

Posted: 11 Jun 2022, 09:49
by Fredrik
Det har blitt sendt inn et planinitiativ for utviklingen av eiendommen hvor frivillighetssentralen holder til på i Strømmen i Lillestrøm kommune. Eiendommen ligger der Nygata og Strømsveien møtes og den utgjør delfelt BKB6 i områdeplanen som ble nylig vedtatt for Strømmen Øst. Ønsket er å utvikle eiendommen med et nytt bolig- og næringsbygg på åtte etasjer. Det er tegnet av B16 arkitektur & landskap.

De innsendte illustrasjonene er dessverre av usedvanlig dårlig kvalitet ...

Image

Image

Image

Image

Image

Saksmappen.

Re: Romerike | Byutvikling og prosjekter

Posted: 13 Jul 2022, 19:16
by Fredrik
Kommunestyret i Lillestrøm har nå vedtatt reguleringsplanen for Kvartal 15 i Lillestrøm sentrum.

Image

Kunngjøringsannonsen fra starten av juli kan sees her.

Re: Romerike | Byutvikling og prosjekter

Posted: 13 Jul 2022, 22:13
by Fredrik
Noen nye bilder fra arbeidene med Lillestrøm Studentby. Bildene ble publisert den 8. juli, men ble tatt den 22 juni.

Image

Image

Image

Re: Romerike | Byutvikling og prosjekter

Posted: 07 Aug 2022, 09:58
by Fredrik
Her er et bilde fra byggingen av boligprosjektet Skårerbyen Pluss Hus 1 til 3. Prosjektet er en del av Selvaag sin utbygging av den såkalte Skårerbyen på Skårer i Lørenskog kommune. Det er tegnet av arkitektkontoret Wood arkitektur+design.

Image

BIldet er lånt fra en artikkel på nettstedet mitt Lørenskog.

To illustrasjoner av slik det er tenkt å bli når det står ferdig:

Image]

Image

Re: Romerike | Byutvikling og prosjekter

Posted: 14 Aug 2022, 08:54
by Fredrik
Det har blitt presentert planer for å utvikle et industriområde ved Sørumsand stasjon i Lillestrøm kommune. Området som er tenkt utviklet er der Rainpower holder til på i dag og ligger rett sør for stasjonen. Intensjonen er å utvikle det til å bli et nytt byområde med boliger, næring og et kulturhus. Det er SKB Eiendom som står bak planene.

Image

Image

Artikkel i Romerikes Blad.

Re: Romerike | Byutvikling og prosjekter

Posted: 14 Aug 2022, 17:53
by Annevanne
Fredrik wrote: 14 Aug 2022, 08:54 Det har blitt presentert planer for å utvikle et industriområde ved Sørumsand stasjon i Lillestrøm kommune. Området som er tenkt utviklet er der Rainpower holder til på i dag og ligger rett sør for stasjonen. Intensjonen er å utvikle det til å bli et nytt byområde med boliger, næring og et kulturhus. Det er SKB Eiendom som står bak planene.

Image

Image

Artikkel i Romerikes Blad.
Jeg ser jo at det er saltak og kvartalstruktur, men vet ikke om jeg skal være naiv nok til å håpe på noe bra.

Re: Romerike | Byutvikling og prosjekter

Posted: 14 Aug 2022, 21:28
by Fredrik
Annevanne wrote: 14 Aug 2022, 17:53 Jeg ser jo at det er saltak og kvartalstruktur, men vet ikke om jeg skal være naiv nok til å håpe på noe bra.
Jeg ville tro at det vil stemme bra med det endelig prosjektet, med mindre kommunen krever en mer åpen struktur eller noe. Men det gjenstår selvsagt å se hvordan arkitekturen blir da.

Re: Romerike | Byutvikling og prosjekter

Posted: 27 Aug 2022, 11:11
by Fredrik
Her er et par bilder fra byggingen av boligprosjektet Skjettentoppen på Skjetten i Lillestrøm kommune. Prosjektet består av fire bygg med til sammen 64 leiligheter. Det er tegnet av arkitektene Mnal Fosse og Aasen og utbygger er Coop Norge eiendom i samarbeid med Ø M Fjeld utvikling.

Image

Image

Bildene er lånt fra denne boligannonsen.

To illustrasjoner av slik prosjektet ble presentert:

Image

Image

Re: Romerike | Byutvikling og prosjekter

Posted: 06 Sep 2022, 21:30
by Fredrik
Noen dronebilder som viser hvordan prosjektet Marikollen Torg og Fjerdingby sentrum har blitt. Prosjektet er tegnet av Lillestrøm arkitekter.

Image

Image

Image

Bildene er hentet fra denne annonsen.