Page 1 of 1

Bergen | Område | Fyllingsdalen

Posted: 17 Mar 2022, 22:11
by Fredrik
Denne tråden er dedikert til den planlagte utviklingen av de sentrale delene av Fyllingsdalen. Området som er tenkt utviklet ligger rundt kjøpesenteret Oasen og vil betjenes av den nye bybane-linjen som er under bygging.

Mad arkitekter har blitt engasjert til å lage et planforslag, som nå har blitt lagt ut til offentlig ettersyn. Planforslaget åpner for å utvikle området en blanding av nye kontorarealer, boliger, hotell og næringsarealer. I tillegg er det avsatt en tomt for et mulig fremtidig kulturhus vest for Oasen.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Kunngjøringsannonsen på nettsiden til Bergen kommune.

Re: Bergen | Område | Fyllingsdalen

Posted: 26 Feb 2024, 08:44
by Fredrik
Noen nye illustrasjoner av kulturhuset.

Image

Image

Image

Illustrasjonene ble funnet på kommunens nettside.